Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Pressmeddelanden

År

  • Delårsrapport Q2 – fortsatt stark ställning för Specialfastigheter

    Vi visar som förväntat ett fortsatt stabilt resultat i delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 juni 2016. Bland annat har förvaltningsfastigheternas marknadsvärde ökat till 21 326 (20 465) Mkr under året.
  • Vi presenterar vår årsredovisning för 2015

    Vi är glada och stolta över att presentera vår årsredovisning för 2015, som blev ännu ett mycket positivt år för Specialfastigheter. Läs årsredovisningen här.
  • Bokslutskommuniké – fortsatt stabilt resultat

    Nu presenterar vi vår bokslutskommuniké för 2015. Vårt resultat är fortsatt stabilt även då vi sålt fastigheter både i år och i slutet av 2014. Vi har ett förbättrat finansnetto, trots ökad upplåning, vilket ger en positiv påverkan på resul...