Startsidan
Press

Pressmeddelanden

Ägaren föreslår ny styrelseordförande

2018-03-16  |  Hanna Janson

Till Specialfastigheters bolagsstämma föreslår ägaren att nuvarande styrelsemedlem Eva Landén utses till ordförande för bolagets styrelse. Hon efterträder Bo Lundgren som inte ställer upp för omval.

Eva Landén har en lång och gedigen erfarenhet som vd, CFO och revisor inom olika bolag i fastighetsbranschen. Hon är idag vd för Corem Property Group och är styrelseledamot i Klövern.

– Jag ser mycket fram emot att ta över ordförandeförandeskapet i Specialfastigheter. Under mina snart fyra år som styrelseledamot har jag följt hur bolaget utvecklat och stärkt sin position inom säkerhetsfastigheter och jag vet att det finns en växande marknad för de fastigheter och tjänster som Specialfastigheter erbjuder, säger Eva Landén.

Ägaren föreslår även två nya ledamöter till styrelsen, Åsa Wirén och Erik Tranaeus. Åsa Wirén är idag senior rådgivare på Bonnier AB och har bland annat arbetat som CFO på SkiStar och har en lång karriär inom KPMG. Hon har även styrelseerfarenhet. Erik Tranaeus föreslås bli ägarens representant och ersätter Ulrika Nordström. Han har under det senaste året varit adjungerad i Specialfastigheters styrelse under Ulrika Nordströms föräldraledighet.

Följande personer föreslås för omval till styrelsen:
– Jan Berg
– Carin Götblad
– Eva Landén
– Mikael Lundström
– Maj-Charlotte Wallin

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Specialfastigheter publicerar årsredovisning för 2017

2018-03-15  |  Hanna Janson

Årets resultat efter skatt ökade till 1 719 (1 638) Mkr, till stor del på grund av ökade hyresintäkter genom förvärv och omförhandlade avtal. Verksamheten är mycket stabil och vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter.

Vd Åsa Hedenberg kommenterar året och verksamheten i sitt vd-ord:

– När 2017 summeras kan jag konstatera att det varit ett intensivt år inom en mängd områden och att vi har ökat vår investeringsvolym för pågående projekt till cirka 2,1 miljarder kronor. Särskilt stolta är vi över den nya fina tingsrättsbyggnaden i Lund som kommer att stå färdig till våren 2018. Renoveringen av Kronobergshäktet i centrala Stockholm med nästan 300 platser har varit ett komplicerat projekt men nu är det helt klart och häktet kunde öppna i januari 2018. För året som helhet var resultatet fortsatt mycket starkt och vår stabila kundbas, med långa avtal och i stort sett inga vakanser, ger oss ett kontinuerligt bra resultat över tid.

Specialfastigheters årsredovisning för 2017 finns att läsa och ladda ner här.

Bokslutskommuniké 2017: Stabilt resultat och grön finansiering

2018-02-15  |  Emelie Ribbert

Idag publicerade vi vår bokslutskommuniké för 2017 och kan glädjas över ännu ett stabilt resultat. Intäkterna för helåret blev drygt 2 miljarder, resultat efter skatt 1,7 miljarder och fastigheterna värderas vid årsskiftet till 25 miljarder kronor, en ökning med 2 miljarder jämfört med förra året. Vår satsning på hållbar finansiering resulterade under kvartalet i emittering av gröna obligationer för 1,25 miljarder kronor.

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 846 Mkr (1 751 Mkr)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 367 Mkr (1 269 Mkr)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 832 Mkr (865 Mkr)
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 719 Mkr (1 638 Mkr)
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 25 002 Mkr (22 999 Mkr)
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 1 171 Mkr (1 215 Mkr) varav 670 mkr (585 mkr) avsåg förvärv, 728 Mkr (702 Mkr) avsåg ny-, till- och ombyggnationer och 227 Mkr (72 Mkr) avsåg försäljningar
  • Första emissionen av gröna obligationer i november, en på fem år på 500 Mkr och en på sju år på 750 Mkr

I november emitterade vi våra första gröna obligationer om totalt 1,25 miljarder och intresset från marknaden var stort. Det oberoende analysföretaget Sustainalytics validerade vårt hållbarhetsarbete inför emitteringen och vi är stolta över det fina resultatet då vi fick med beröm godkänt!

– Vi kommer att fortsätta vårt ambitiösa hållbarhetsarbete och emittera fler gröna obligationer, säger vd Åsa Hedenberg.

Specialfastigheter har fortsatt renodlingen mot säkerhetsfastigheter och sålt två fastigheter som inte längre behövs för våra kunders verksamhet: f d kriminalvårdsanstalten Smälteryd till Marks kommun, och den f d räddningsskolan i Skövde till Skövde kommun.

– Genom renodlingen kan vi lägga fullt fokus på säkerhetsfrågor för att kunna möta våra kunders allt mer tydliga förväntningar och krav, men är glada att kommunerna som köpare nu kan utveckla områdena till andra ändamål, säger Åsa Hedenberg.

Du kan läsa kommunikén i sin helhet här.

Specialfastigheter fastighetsutvecklar i Värnamo

2018-02-01  |  Torbjörn Blücher

Vi har förvärvat två vård- och omsorgsfastigheter i Värnamo av Region Jönköpings län. Planen är att bygga ut Fortunagården för kunden Statens institutionsstyrelse (SiS) som har behov av att utöka verksamheten för missbruksvård.

De befintliga tio byggnaderna har en lokalarea på ca 4 000 kvm och är belägna i södra delen av Värnamo tätort i ett bostads- och grönområde. Idag bedrivs där en verksamhet inom behandlingshem och sjukvård. Den största hyresgästen, SiS, önskar utveckla den befintliga institutionen för missbruksvård med ytterligare 16 platser. Värnamo kommun fastställde nyligen en ny detaljplan och Specialfastigheter har därför börjat planera för en utbyggnad på ca 1 800 kvm.

– Det finns en stor efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster och vi arbetar därför med att öka vår kapacitet över hela landet. Satsningen på fler platser för missbruksvård i Värnamo är en viktig pusselbit i vår plan, säger Kent Ehliasson, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse.

– Vi ser fram emot att få utveckla Fortunagården tillsammans med vår kund SiS. Vi är också glada att kunna vara med och skapa nya arbetstillfällen och stärka vår etablering i Värnamo som är en växande kommun, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Tillträde till fastigheterna sker den 1 februari. Övriga hyresgäster utöver SiS är Värnamo kommun och regionfastigheter inom Region Jönköpings län.

Gröna obligationer firades med börsringning

2017-11-29  |  Emelie Ribbert

I morse firade vi att Specialfastigheter AB noterat två gröna obligationer om sammanlagt 1,25 miljarder kronor, genom att ringa i den traditionsenliga klockan som öppnar Nasdaq-börsen i Stockholm.

Vd Åsa Hedenberg berättar mer om motiven och tankarna bakom noteringen av de gröna obligationerna i den här intervjun. Dessutom finns en film som spelades in under klockringningsceremonin att se här.

Till arkivet