Bolagsstämma

Baksida av stolar uppställda på rad

Årsstämma 2021

Specialfastigheters årsstämma 2021 hölls digitalt den 20 april. Vid stämman valdes Sanela Ovcina in som ny styrelseledamot. Hon efterträder Carin Götblad som suttit i styrelsen sedan 2013 och inte ställde upp för omval. Samtliga övriga styrelseledamöter omvaldes och Eva Landén fortsätter som styrelsens ordförande.

Se vår vd Åsa Hedenberg berätta kort om året 2020 i filmen ovan.