Startsidan
Miljöcertifiering

Miljöcertifiering

Specialfastigheter har beslutat att bygga enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Vår ambition är att all nyproduktion ska klara nivå Guld och våra större ombyggnationer nivå Silver. Vi är också certifierade och uppfyller kraven i standarden för miljöledningssystem, ISO 14001:2015.