Startsidan
Ledning

Ledning


Åsa Hedenberg
Verkställande direktör
010-788 62 01
Mejla

Åsa Hedenberg (född 1961)
Vd sedan 2014.

Övriga uppdrag
Ledamot i Bonava AB och Envac AB. 

Tidigare yrkeserfarenhet Vd Huge Fastigheter AB, Vd Uppsalahem AB, Marknadsområdeschef AP Fastigheter, Chef utvecklingsfastigheter SEB Asset Management.

Utbildning Civilingenjör, Lantmäteri KTH.

Ledningsgruppen består av: Vd, Vice vd/CFO, Affärschef, CIO, HR-chef, Inköpschef, Förvaltningschef, Chef Projekt och Utveckling samt Kommunikationschef.


Cecilia Vestin
Affärschef
010-788 62 02
Mejla

Claes Rasmuson
CFO
010-788 62 04
Mejla

Christina Burlin
HR-chef
010-788 62 03
Mejla

Henrik Nyström
Inköpschef
010-788 62 05
Mejla

Masse Antonsson
CIO
010-788 62 32
Mejla

Michaela Sköld
Förvaltningschef
010-788 62 08
Mejla

Hanna Janson
Kommunikationschef
010-788 62 10
Mejla

Josef Guttenkunst
Chef Projekt och Teknik
010-788 63 13
Mejla