Startsidan
Jobba hos oss
Likabehandling

Likabehandling

För oss är ansvarsfullt företagande centralt och en viktig del i vårt hållbarhetsarbete är likabehandling. Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde. Vi vill bidra till en demokrati där alla har samma rättigheter och möjligheter att kunna påverka sin tillvaro i arbetslivet. Våra medarbetare ska känna sig respekterade och trivas på sitt arbete.

Specialfastigheter arbetar aktivt, medvetet och långsiktigt med att utveckla en företagskultur där frågor rörande likabehandling, jämställdhet och mångfald är ett naturligt och levande inslag i det dagliga arbetet för samtliga chefer och medarbetare.

Företaget har en likabehandlingsplan och vi genomför lönekartläggningar med fokus på jämställdhet. Vi strävar även efter fler kvinnliga ledare och en jämnare könsfördelning inom alla verksamhetsområden. Idag är ca 29 procent av medarbetarna vid Specialfastigheter kvinnor, en procentsats som vi gärna vill ska öka ytterligare. Ledningen består idag av 63 procent kvinnor och företagets vd är en kvinna. Även styrelsen har en jämn könsfördelning och består av 45 procent kvinnor.

Jämställdhet och mångfald

Specialfastigheters arbete med jämställdhet och mångfald syftar till att skapa lika villkor för alla medarbetare i fråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i företaget. Vi arbetar aktivt med jämn könsfördelning och mångfald inom våra olika yrkesområden. Alla medarbetare ska kunna arbeta och utvecklas tillsammans utan att någon utsätts för diskriminerande behandling eller trakasserier.