Startsidan
Jobba hos oss
Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

SPFsky_0879-1

Vår strategiska kompetensförsörjning syftar till att på kort och lång sikt säkerställa att Specialfastigheter levererar de tjänster med den kvalitet som kunder, intressenter och samhället efterfrågar.

Kompetens är en färskvara som ständigt måste utvecklas för att möta framtida utmaningar. För att kunna leverera de tjänster som kunder efterfrågar måste kompetensen utvecklas i takt med att kundbehovet förändras. Kompetensutveckling innefattar olika former av lärande och aktiviteter som bidrar till att underhålla och förbättra vår förmåga att lösa arbetsuppgifter på ett hållbart och effektivt sätt.

Kompetensutveckling sker i varje situation när vi lär oss och utvecklas oavsett om det sker genom studier på högskola, på kurs eller i det dagliga arbetet. Utbildningen är en viktig del i kompetensutvecklingen, men minst lika viktigt är det att organisationen utvecklar förhållanden och förutsättningar för att kompetensen ska tas tillvara. Detta kan till exempelvis handla om att skapa kommunikationsvägar, öka informationsspridningen, skapa arenor för diskussioner och delaktighet eller bara en sådan sak som att främja handlingskraft och initiativförmåga genom ett visst ledarskap. En ökad kompetensutveckling förutsätter ett gott ledarskap och medarbetarskap.

Kompetensutveckling är en hörnsten i vårt arbete för att bli en attraktiv och lärande organisation. Detta arbete bedrivs utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv där samtliga medarbetare ska ha samma möjligheter till kompetensutveckling.