Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Träffa en praktikant

På Specialfastigheter vill vi gärna i mån av tid och möjlighet erbjuda praktik till studenter vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Vår ambition är att vara ett företag där studenter kan utvecklas som person och samtidigt bidra till företagets utveckling och framgång. Under året har vi en handfull praktikanter hos oss inom olika områden. En av dessa är Sara som läser HR-programmet på Linköpings universitet och som spenderat sin praktikperiod på vår HR-avdelning under handledning av Maria, HR-partner.

En HR-medarbetare och en praktikant sitter vid ett bord och pratar med varandra.

Sara läser HR-programmet på Linköpings universitet. Parallellt med praktiken på vår HR-avdelning skrev Sara även en rapport om hälsa och friskfaktorer i Specialfastigheters verksamhet kopplat till forskning inom området.

Hej Sara! Hur kommer det sig att du vill jobba med HR-frågor?

– Jag har haft väldigt bra erfarenheter av HR-avdelningar på tidigare jobb och har då fått upp intresset för det de gör. Jag upplever det som ett väldigt intressant och viktigt arbete.

Varför sökte du praktik hos just oss och vad ville du få ut av praktiktiden?

– Jag såg faktiskt skylten här i huset där jag jobbar extra på ett annat företag och besökte Specialfastigheters webbplats som jag uppfattade som väldigt välkomnande. Där fanns till och med ett eget avsnitt som riktade sig till praktikanter, så det kändes som att ni var mottagliga för det. Utbildningen är ju väldigt teoretisk, så mitt viktigaste mål var väl egentligen att få se hur en vanlig arbetsdag och arbetsvecka kan se ut. Att få en helhetsbild. Det känner jag verkligen att jag har fått. Och så har praktiken även inneburit en del aha-moment, att det teoretiska faller på plats: "Aha, det var det här de menade!"

Maria som är HR-partner ger sin syn på praktiktiden och hur det är att vara handledare.

Maria, varför tar Specialfastigheter emot praktikanter?

– Vi ser det som en jätteviktig del i arbetet som vi gör, att få vara del i studenters resa ut i arbetslivet men också att få lärdomar och insikter från studenterna. De kommer ju med nya perspektiv och tankar kring hur framtiden ser ut. Det har varit väldigt kul med att ha Sara här, att få höra vad man får lära sig på HR-utbildningen idag, vad man läser och hur exempelvis AI kommer in på HR-avdelningar. Och om vi ger våra praktikanter en bra och värdefull tid hos oss så pratar de ju positivt om oss med andra – bästa typen av marknadsföring egentligen. Som handledare ges man även chans att öva upp sin pedagogiska sida, och att själv lära genom att lära andra. Och det kan visa en själv hur betydelsefull ens egen roll är! Det är ju viktigt att ge en så tydlig och genuin bild som möjligt av hur arbetet kan se ut och inte bara ta emot en praktikant för sakens skull. Det kan ju vara en students enda kontakt med arbetet relaterat till utbildningen.

Vad betyder det för dig att handleda en praktikant?

– Det är jättekul att få vara handledare! Det är så otroligt kul att följa någons resa. Att se drivet, viljan och engagemanget. Det är värdefullt även för mig i min roll, jag får inspiration och chans att reflektera mer aktivt än vanligt varför vi gör vissa saker på ett visst sätt – tack vare att Sara ställer frågan "varför?". Man kan lätt tro att det kommer ta massa tid från arbetet men så är det inte. Sara har ju, precis som hon säger, fått följa med mig på det mesta och det tar inte mycket mer tid. Som handledare har jag ett huvudansvar men vi bär ansvaret tillsammans som grupp när vi har en praktikant på avdelningen.

Parallellt med praktiken skriver Sara en rapport om hälsa och friskfaktorer i Special­fastigheters verksamhet kopplat till forskning inom området. En rapport som Maria och kollegorna på HR-avdelningen verkligen välkomnar.

– Vi ser väldigt mycket fram emot att ta del av den här rapporten. Vi kan ju ta med det in i vårt arbete. Vi är väldigt glada att vi har så friska medarbetare hos oss men det ska vi inte ta för givet. Du skriver ju om det Sara – vad vi faktiskt gör och vad vi har för friskfaktorer, och hur kan vi fortsätta arbetet framåt, säger Maria.

Sara, vad har du fått göra på Specialfastigheter?

– Jag har hängt med på nästan allt som Maria gör, och så har jag även fått se vad de andra på avdelningen gör. Det tycker jag har varit väldigt kul, att få se så mycket olika saker och det har gett mig ett brett perspektiv. Praktiken har varit väldigt nyttig för jag har fått se olika roller och vad man kan göra på en HR-avdelning. Ett bra sätt att få känna sig fram lite. Jag har även fått insikter i sättet att jobba med många saker på gång samtidigt. Specialfastigheter har så många processer på gång och många bollar i luften samtidigt. Det känns kul när mycket händer samtidigt. En annan sak, kopplat till rapporten jag jobbar med, är att kunna länka samman det ni gör, till exempel medarbetarundersökning eller riktlinjer, med det man hittar i litteraturen. Det blir tydligt vad ni gör.

Vad har varit det bästa med praktiken?

– Att få hänga med det härliga gänget på HR-avdelningen! Jag har lärt mig nya saker och fått se att jobbet kan vara så kul – det har verkligen gett mig en positiv bild att de har så roligt på jobbet. Det som var utmärkande när jag kom hit var att jag fick ett så varmt välkomnande av alla så det var väldigt tryggt att komma hit.

Avslutningsvis då Sara, kan du rekommendera andra att praktisera hos Specialfastigheter?

– Jaa, absolut! Jag har haft det jättebra här. Det var så bra innan jag kom hit också, för vi hördes och stämde av och pratade om förväntningar för att göra tiden så givande och värdefull som möjligt.