Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Lena berättar om sin praktiktid

Praktikant vid träd i park

Vad har du för bakgrund och hur kom det sig att du valde just inköp?

Jag går Logistikprogrammet på Svenska Yrkeshögskolan i Norrköping, med inriktning mot kvalificerat inköp och upphandling. Jag har kompisar som gått Logistikprogrammet och det kändes brett, man kan jobba i många olika branscher och logistik är en växande bransch som lockade. Eftersom jag är lite av ett ”kontrollfreak”, gillar analytiskt tänkande, struktur och ordning, men också variation, kändes inköp helt rätt.

Hur hittade du Specialfastigheter som praktikplats?

På skolan har vi en databas där man kan se var tidigare studenter praktiserat. Jag tyckte det lät spännande med Specialfastigheter, ville prova på den offentliga sidan och fastighetsbranschen – och här fick man ju prova båda. Man söker praktikplatsen som ett vanligt jobb, skickar med CV och motiverar varför man ska få komma. Efter praktikperioden ska jag redovisa mina upplevelser från praktiktiden för min handledare och klassen. Vid intervjun på Specialfastigheter fick jag en bra känsla. Det är viktigt att företaget har konkreta uppgifter att erbjuda så man inte sitter sysslolös, och det hade man här. Jag gillar att vara analytisk, ”använda huvudet” och inte ha så mycket rutinuppgifter.

Hur har en vanlig dag sett ut för dig under praktiktiden?

Jag har fått vara med i många sammanhang, det har varit väldigt inkluderande och alla är beredda att svara på frågor. Exempelvis har jag fått vara med på ett antal möten, hänga med på de olika stegen i en inköpsprocess, förbereda utvärderingar och successivt fått ta större ansvar. Lärorikt! Eftersom Specialfastigheter omfattas av lagen om offentlig upphandling får man inte välja leverantörer själv på samma sätt som på ett privat företag, vilket leder till många varierande arbetsuppgifter och väldigt olika typer av upphandlingar.

På vilket sätt har du utvecklats under din tid vid Specialfastigheter?

Det som har känts skönt är att man inte behöver kunna allt själv – man kan alltid ta hjälp av varandra och behöver inte ha prestationsångest. Alla är ”bjussiga” och stöttar varandra. Mer teamwork än jag trodde.

Har tiden här förändrat din syn på vad du vill jobba med framöver?

Nej, inte egentligen. Jag vill fortfarande jobba med offentlig sektor, men har nu insett att det inte behöver vara så fyrkantigt som jag trodde.

Hur skulle du beskriva Specialfastigheter som arbetsplats?

Det är trevlig atmosfär och genomsyras av att alla strävar mot samma mål. Medarbetarna får vara med och påverka både företagets inriktning och sin egen vardag.

Kan du rekommendera andra att söka praktikplats här?

Ja, absolut! Sök på!