Startsidan
Jobba hos oss
Etik och värdegrund

Etik och värdegrund

Som statligt företag har Specialfastigheter ett stort ansvar att vara förebild inom ett flertal områden. Ett av dem är etik och moral, som utgör en viktig del av vår värdegrund.

På Specialfastigheters hemsida finns även ett Whistleblowersystem, som ska motverka korruption och andra oegentligheter. Alla nyanställda får information och utbildning i vårt etikprogram redan vid introduktionen. På så sätt skapas en trygghet och trovärdighet inom företaget och ut mot kunder och samhälle. Vi lyfter även dessa frågor vid olika sammankomster, för att säkerställa ett gemensamt synsätt och att ämnet är ständigt aktuellt.

Vår värdegrund bygger på våra kärnvärden säkerhet, närhet, långsiktighet och samverkan. Detta kompletterat med ett uppdaterat och genomarbetat etik- och moralprogram skapar förtroende och främjar affärsmässighet i det dagliga arbetet samt bidrar till kvalitet i verksamheten.

Specialfastigheters uppförandekod beskriver företagets krav och förväntningar på medarbetarnas förhållningssätt.

Vi är övertygade om att kompetenta och engagerade medarbetare stärker relationerna med såväl kunder som arbetskamrater.