Startsidan
Jobba hos oss
Etik och värdegrund

Etik och värdegrund

Som statligt företag ska Specialfastigheter vara en förebild inom ett flertal områden. Ett av dem är etik och moral, som utgör en viktig del av vår värdegrund.

På Specialfastigheters hemsida finns även ett visselblåsarsystem, som ska motverka korruption och andra oegentligheter. Alla nyanställda får information och utbildning om detta redan vid introduktionen. På så sätt skapas en trygghet och trovärdighet inom företaget och ut mot kunder och samhälle. Vi lyfter även dessa frågor vid olika sammankomster, för att säkerställa ett gemensamt synsätt och att ämnet är ständigt aktuellt.

Vår värdegrund bygger på våra kärnvärden säkerhet, närhet, långsiktighet och samverkan.

Specialfastigheters uppförandekod beskriver företagets krav och förväntningar på medarbetarnas förhållningssätt, vilket skapar förtroende, främjar affärsmässighet i det dagliga arbetet och bidrar till kvalitet i verksamheten.

Vi är övertygade om att kompetenta och engagerade medarbetare stärker relationerna med såväl kunder som arbetskamrater.