Startsidan
Fastigheter & projekt
Utveckling

Utveckling

Specialfastigheter har en stark position på marknaden. Företagets nära kundrelationer och en långsiktighet med hyresavtal, som kan löpa upp till 25 år, utgör en stabil grund. Som en följd av detta är Specialfastigheter inte lika konjunkturkänsliga som andra fastighetsägare i branschen.

Långsiktigheten ger oss möjligheter att tillsammans med våra kunder utveckla fastighetsbeståndet. Detta gör vi genom att erbjuda nya eller ombyggda lokaler, som tillgodoser kundens verksamhetsbehov.

Strategisk inriktning

Vi renodlar ständigt vårt fastighetsbestånd genom att avyttra fastigheter som inte stämmer in på Specialfastigheters ägaruppdrag. Samtidigt strävar vi efter att utöka vårt bestånd med befintliga kunder eller med kunder som har verksamheter med höga krav på säkerhet.

Investeringar

Koncernens totala investeringar inklusive fastighetsförvärv uppgick vid 2020 års slut till en dryg miljard kronor.