Startsidan
Fastigheter & projekt
Projekt

Aktuella projekt

Specialfastigheters projektenhet har uppdraget att hantera komplexa projekt när det handlar om omvandling och utveckling av våra fastigheter runt om i hela landet. Enheten har ett speciellt fokus på säkerhetsfrågor och specialistkompetens inom bygg, VVS, teknik, energi och fastighetsautomation.

Här är några exempel på aktuella ny-, till- och ombyggnader samt teknikupprustningar.

Tingsratten_Lund_entre_720x400px

Ny tingsrättsbyggnad, Lund

Kund: Domstolsverket
Projektbenämning: Byggnation av ny tingsrätt i Lund
Tillkommande yta, LOA/kvm: 10 560
Beräknat projektavslut år: våren 2018

SpfKronoberg_0421

Häktet Kronoberg, Stockholm

Kund: Kriminalvården
Projektbenämning: Underhållsrenovering samt verksamhetsanpassning av häktet Kronoberg
Tillkommande yta, LOA/kvm: 563
Beräknat projektavslut år: 2018

Kriminalvårdsanstalten Haparanda

Kund: Kriminalvården
Projektbenämning: Säkerhetshöjande åtgärder
Tillkommande yta, LOA/kvm: 0
Beräknat projektavslut år: 2018

Bärby ungdomshem

Kund: SiS
Projektbenämning: Om- och nybyggnad
Tillkommande yta, LOA/kvm: 1 885
Beräknat projektavslut år: 2018

Kriminalvårdsanstalten Kalmar

Kund: Kriminalvården
Projektbenämning: Ombyggnation
Tillkommande yta, LOA/kvm: 0
Beräknat projektavslut år: 2017

Kriminalvårdsanstalten Hällby

Kund: Kriminalvården
Projektbenämning: Om- och tillbyggnad
Tillkommande yta, LOA/kvm: 290
Beräknat projektavslut år: 2017

Tysslinge ungdomshem

Kund: SiS
Projektbenämning: Lokalanpassning (förändring från anstalt till institution)
Tillkommande yta, LOA/kvm: 0
Beräknat projektavslut år: 2017

Ljungaskog ungdomshem

Kund: SiS
Projektbenämning: Om- och tillbyggnad
Tillkommande yta, LOA/kvm: 260
Beräknat projektavslut år: 2017

LVM-hem Gudhemsgården

Kund: SiS
Projektbenämning: Om- och tillbyggnad
Tillkommande yta, LOA/kvm: 292
Beräknat projektavslut år: 2017

Brättegården ungdomshem

Kund: SiS
Projektbenämning: Ombyggnad av boendeavdelningar och gemensamma utrymmen
Tillkommande yta, LOA/kvm: 0
Beräknat projektavslut år: 2017