Startsidan
Fastigheter & projekt
Förvärv och försäljningar

Förvärv och försäljningar

Specialfastigheter väljer att avyttra fastigheter där hyresgästernas verksamhet förändras och/eller inte längre ryms inom vårt huvudsakliga verksamhetsområde, säkerhetsfastigheter. Därmed frigörs kapital som kan investeras i andra delar av verksamheten. All avyttring sker på ett ansvarsfullt sätt, och i förekommande fall i nära dialog med hyresgästen.

Just nu har vi inga fastigheter aktuella för avyttring. Vid intresse eller frågor kring transaktioner avseende förvärv och försäljningar är du alltid välkommen att kontakta Åsa Hedenberg, vd.