Startsidan
Fastigheter & projekt


Fastigheter & projekt

 

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter som är unika på flera sätt. Våra hyresgäster bedriver verksamheter med krav på säkerhet, i många fall handlar det om skyddsobjekt och ett nationellt säkerhetsintresse. Det innebär att det finns ett tydligt behov av specialanpassade lokaler. De ska fungera idag, men också i framtiden. Vi för alltid en nära dialog med våra kunder – så att vi i slutänden kan erbjuda rätt fastighet för rätt verksamhet.

 

Vi har valt att ha en egen organisation för projektgenomförande. Enheten ansvarar för projekt över hela Sverige och vår långa erfarenhet av olika typer av säkerhetsfastigheter och byggprojekt gör att vi tryggt kan guida dig
genom hela projektprocessen.

Se alla våra fastigheter här

Aktuella avyttringar