Startsidan
Fastigheter & projekt


Fastigheter & projekt

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter som är unika på flera sätt. Våra hyresgäster bedriver verksamheter med krav på säkerhet, i många fall handlar det om skyddsobjekt och ett nationellt säkerhetsintresse. Det innebär att det finns ett tydligt behov av specialanpassade lokaler. De ska fungera idag, men också i framtiden. Vi för alltid en nära dialog med våra kunder – så att vi i slutänden kan erbjuda rätt fastighet för rätt verksamhet.

Idag är vi ett av landets ledande fastighetsbolag. Våra fastigheter, från norr till söder, har en lokalarea på runt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till cirka 23 miljarder kronor. Det gör oss till en av de stora aktörerna inom segmentet samhällsfastigheter.

Se alla våra fastigheter här

Aktuella avyttringar