Startsidan
Fakturering

 

Fakturering till Specialfastigheter

Specialfastigheter och dess dotterbolag förordar E-fakturor, eftersom det ger en effektivare, säkrare och miljövänligare hantering av leverantörsfakturor. Det är viktigt att du som leverantör följer våra riktlinjer avseende våra faktureringsanvisningar.

Lag om krav på e-faktura

2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Enligt lagen avser elektroniska fakturor sådana fakturor som har utfärdats, översänts och mottagits i ett strukturerat elektroniskt format. Det sistnämnda innebär att det ska vara möjligt att behandla fakturorna automatiskt och elektroniskt. En pdf-faktura lever inte upp till detta krav.

Här kan du läsa mer om lagen:
https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor

Specialfastigheters olika bolag

Specialfastigheter Sverige AB  556537-5945 (moderbolag)
Specialfastigheter Lejonet 11 AB  559077-3015
Specialfastigheter F-öarna 6 AB 556661-1447
Specialfastigheter Gärdet AB  556910-1370

Faktureringsanvisningar för E-faktura

Fakturaadress: Företagsnamn (se ovan)
Box 632
581 07 Linköping

För att fakturaflödet ska fungera och du som leverantör ska få betalt i tid, bör samtliga fakturor till Specialfastigheter uppfylla nedanstående krav:

  • Fakturan ska ställas ut till rätt bolag.
  • Beställarreferens1: ange det 7-siffriga beställningsnumret (som börjar på 1XXXXXX) som gör att Specialfastigheter vet vem som ska erhålla leverantörsfakturan.

Beställarreferensfältet i XML-filen ska användas så att inläsning kan ske på rätt sätt. Här visar vi ett exempel på hur det kan se ut:
<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>1XXXXXX</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

Som leverantör bör du alltid avkräva ett aktuellt beställningsnummer.

Skicka via fakturaväxel/VAN-tjänst

För att kunna skicka elektroniska fakturor till Specialfastigheter behöver du vara ansluten till en VAN-leverantör (fakturaväxel). Specialfastigheters uppgifter:

Företagsnamn Specialfastigheter Sverige AB Specialfastigheter Lejonet 11 AB
Organisationsnummer 556537-5945 559077-3015
PartsID 5565375945 5590773015
VAN OpusCapita OpusCapita

Företagsnamn Specialfastigheter F-öarna 6 AB Specialfastigheter Gärdet AB
Organisationsnummer 556661-1447 556910-1370
PartsID 5566611447 5569101370
VAN OpusCapita OpusCapita

E-faktura via Fakturaportalen

Företag som inte kan skicka E-faktura från sitt ekonomisystem kan använda sig av Fakturaportalen. Faktureringsanvisningar kommer upp med automatik när man valt Specialfastigheter som mottagare. Kontakta Fakturaportalen på telefon 08-446 34 00 eller support@fakturaportalen.se

Faktureringsanvisning pappersfaktura

Leverantörsfakturor som trots detta kommer i pappersformat skannas in via extern part. Det innebär att det är dit din pappersfaktura ska skickas.
Fakturaadress: Företagsnamn (se ovan)
FE 5109
838 77 Frösön

För att fakturaflödet ska fungera och ni ska få betalt i tid, måste samtliga fakturor till Specialfastigheter uppfylla nedanstående krav:

  • Fakturan ska ställas ut till rätt bolag.
  • Ange som referens det 7-siffriga beställningsnumret (som börjar på 1XXXXXX) som gör att Specialfastigheter vet vem som ska erhålla leverantörsfakturan.

Som leverantör bör du alltid avkräva ett aktuellt beställningsnummer.

Har ni några frågor kopplade till leverantörsfakturaprocessen på Specialfastigheter, kontakta ekonom Lena Ragén