Rating

Specialfastigheter Sverige AB har den 18 december 2020 erhållit följande rating av Standard & Poor’s:

Långfristig: AA+
Kortfristig: A-1+/K-1
Outlook: Stable

Huvudsakliga ratingfaktorer:

  • Låg risk inom segmentet samhällsfastigheter, tack vare stabila hyresgäster i form av myndigheter, vilket begränsar Specialfastigheters exponering mot konjunkturcykler, samt ett starkt band till ägaren, den svenska staten.
  • Fortsatt stark lönsamhet under de närmaste åren kommer att väga upp investeringar i underhåll och byggprojekt samt begränsa ökad skuldsättning.
  • ”Stable outlook” speglar Standard & Poor’s förväntan om att Specialfastigheters mycket starka riskprofil kommer att bidra till en stark finansiell utveckling, vilket medför en låg skuldsättningsgrad och tillräcklig likviditet.

Research Update, English Pdf, 117 kB.

För mer information: http://www.standardandpoors.com