Rating

Specialfastigheter Sverige AB har den 18 december 2020 erhållit följande rating av Standard & Poor’s:

Långfristig: AA+
Kortfristig: A-1+/K-1
Outlook: Stable

Huvudsakliga ratingfaktorer:

  • Låg risk inom segmentet samhällsfastigheter, tack vare stabila hyresgäster i form av myndigheter, vilket begränsar Specialfastigheters exponering mot konjunkturcykler, samt ett starkt band till ägaren, den svenska staten.
  • Fortsatt stark lönsamhet under de närmaste åren kommer att väga upp investeringar i underhåll och byggprojekt samt begränsa ökad skuldsättning.
  • ”Stable outlook” speglar Standard & Poor’s förväntan om att Specialfastigheters mycket starka riskprofil kommer att bidra till en stark finansiell utveckling, vilket medför en låg skuldsättningsgrad och tillräcklig likviditet.

Research Update, English

För mer information: http://www.standardandpoors.com