Kapitalmarknadsprogram

Specialfastigheter har två kapitalmarknadsprogram. Programmen beskrivs kort nedan.

Företagscertifikatsprogram

SEK 5 000 000 000.
Informationsbroschyr företagscertifikat 2017 Pdf, 256 kB.

Emissionslöptid

Högst 360 dagar.

Dealers

Handelsbanken Debt Capital Markets, Nordea, Swedbank, SEB Merchant Banking (arrangör).

MTN-program

SEK 16 000 000 000 eller motsvarande belopp i EUR eller NOK.

Emissionslöptid

1 år och längre.

Dealers

Handelsbanken
Capital Markets:
08-463 46 09
www.handelsbanken.se

DNB
Markets:

08-473 48 60
www.dnb.se

Danske Bank
Debt Capital Markets – DCM:
08-23 56 23
www.danskebank.se

Nordea
Capital Markets:
08-614 91 43
www.nordea.se

SEB Merchant Banking
Capital Markets:
08-506 232 19
08-506 232 20
08-506 232 21
www.seb.se

Swedbank
MTN-desk:
08-700 99 85
www.swedbank.se