Startsidan
Nyheter
Delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm

Delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm

2016-06-16  |  Åsa Hedenberg

Specialfastigheters styrelse har beslutat att huvudkontoret framöver ska delas mellan Linköping och Stockholm. Förändringen görs för att bättre spegla hur verksamheten bedrivs.

Ledningen finns redan idag stationerad på båda kontoren. Linköping kommer fortsatt att vara bolagets säte och de verksamheter som bedrivs där kommer att utvecklas. I Stockholm finns bolagets största andel fastigheter, kunder, finansiärer, leverantörer, samarbetspartners och bolagets ägare.  Bolagsstämmor och styrelsemöten är redan tidigare förlagda i Stockholm.