Startsidan
Nyheter
Bokslutskommuniké 2019: Stabilt förvaltningsresultat

Bokslutskommuniké 2019: Stabilt förvaltningsresultat

2020-02-19

Specialfastigheters bokslut för 2019 visar på en stabil verksamhet med högre hyresintäkter genom nytecknade avtal.

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 054 Mkr (1 956 Mkr)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 440 Mkr (1 410 Mkr)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 746 Mkr (1 404 Mkr)
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 717 Mkr (2 423 Mkr)
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 29 037 Mkr (27 288 Mkr)

 

– Specialfastigheter fortsätter att utvecklas stabilt där vi överträffar målen för såväl lönsamhet som kapitalstruktur. Jag gläds samtidigt åt att en stor del, 1 miljard kronor av det ökade marknadsvärdet på sammanlagt 1,7 miljarder kronor, utgörs av investeringar. Det talar för en fortsatt tillväxt, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Stor efterfrågan på säkerhetsfastigheter
Flera av Specialfastigheters kunder står inför stora utmaningar med ökade krav på säkerhet, vilket i kombination med höga beläggningsgrader skapar efterfrågan på nya verksamhetslokaler.

Bekräftat högt ratingbetyg
S & P bekräftade i december återigen Specialfastigheters höga ratingbetyg, AA+. Vi kan därmed fortsätta att finansiera vår verksamhet med mycket fördelaktiga villkor.

Mångfaldsmål uppnått
Vi har nått vårt mångfaldsmål och har nu 12 procent medarbetare med utländsk bakgrund jämfört med 10 procent då året inleddes. Det är ett sätt för oss att bidra till integrationen och till ett inkluderande, hållbart samhälle.

Bokslutskommunikén finns att läsa i sin helhet här.