Startsidan
Affärsområden
Siffror och statistik

Siffror och statistik

Resultat, Mkr

1 638

Resultatet uppgick till 1 638 (1 178) Mkr. Ökningen jämfört med föregående år beror främst på lägre finansieringskostnader och högre positiv orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter.

Lokalarea, kvm

1 088

Specialfastigheters fastighetsinnehav har en lokalarea på närmare 1,1 miljoner kvadratmeter.

Intäkter, Mkr

1 912

Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 1 912 (1 867) Mkr.

Driftöverskott, Mkr

1 409

Driftöverskottet ökade till 1 409 (1 400) Mkr, främst på grund av ökade intäkter.

Marknadsvärde, Mkr

22 999

Förvaltningsfastigheternas marknadsvärde ökade till 22 999 (20 919) Mkr. Ökningen beror till stor del på investeringar, förvärv och förändrade avkastningskrav.

Investeringar inkl fastighetsförvärv, Mkr

1 288

Bruttoinvesteringar inklusive fastighetsförvärv uppgick till
1 288 (419) Mkr.

Projektvolymen, Mkr

1 364

Projektvolymen för pågående projekt uppgick till
1 364 (1 219) Mkr.

Bekräftat ratingbetyg

AA+

Standard & Poor’s har bekräftat betyget AA+/Stable outlook för Specialfastigheters långa upplåning och behållit A-1+ för den korta upplåningen.