Startsidan
Affärsområden
Kriminalvård

Affärsområde:
Kriminalvård

Intervju med Daniel Blom, Fastighetsdirektör på Kriminalvården

Berätta om samarbetet med Specialfastigheter.

Kriminalvården hyr cirka 60 procent av sina lokaler från Specialfastigheter. Det innebär förstås ett nära samarbete, där vi jobbar mycket med gemensamma processer och rutiner. Målet är att stödja verksamheten. Här är Kriminalvården en kravställare, sedan är vi två parter som ska komma överens utifrån respektive förutsättningar. Vi för diskussioner på de regelbundna möten vi har; centralt, regionalt och lokalt. Aktuella projekt och förvaltning är de stora frågorna.

Vad värdesätter du i en affärsrelation?

Det allra viktigaste är utan tvekan öppenhet och ärlighet, och det klimatet har vi med Specialfastigheter. Eftersom vi sitter på långa hyreskontrakt, ibland uppåt 25 år, är det extra viktigt att den här respekten finns från båda håll. Sedan ska det förstås också finnas en affärsmässighet.

Specialfastigheter har varumärkeslöftet ”En säker värd” – hur märks det?

Vår verksamhet har av naturliga skäl oerhört höga krav på säkerhet, något som Specialfastigheter måste hantera tillsammans med oss. Då är det en förutsättning att det hos båda parter finns kompetens inom det området. Vi vill vara de som tydliggör vad som gäller. Sedan förväntar vi oss en lyhörd part som är proaktiv och hittar nya hållbara lösningar.

Hur ser du på framtiden?
För vår del handlar det inte om några nybyggen, utan istället ska vi ta hand om, renovera och anpassa nuvarande lokaler till verksamheten med flexibla lösningar. Det har under de senaste åren varit en vikande trend för antalet intagna men det är svårt att förutspå hur utvecklingen kommer att se ut framöver. Kompetens är en strategisk framtidsfråga. Därför är det viktigt att Specialfastigheter fortsätter att knyta till sig duktiga medarbetare, framför allt projektledare, som kan leda och utveckla olika typer av projekt.

Daniel Blom, Kriminalvården och Bo Gelin, Affärsområdeschef Kriminalvård på Specialfastigheter.

Största kund
Kriminalvården

Karta-Kriminalvård

LOA, 1000 kvm

428

Driftöverskott, Mkr

588

Anstalten Kumla

Hyresintäkter, Mkr

713

Marknadsvärde, Mkr

8 070

Andel av företagets
intäkter, %

43