Startsidan
Affärsområden
Institutionsvård och övriga specialverksamheter

Affärsområde:
Institutionsvård och övriga
specialverksamheter

Mats Bergnert, Statens Institutionsstyrelse och Håkan Ragnhem, affärsområdeschef

Största kund
SiS

Intervju med Mats Begnert, Chef enheten lokaler och säkerhet, SiS

SiS har idag ett omfattande samarbete med Specialfastigheter.

Det stämmer. Specialfastigheter är en stor hyresvärd, där vi har ett nära samarbete på flera nivåer. Vi arbetar på lokal nivå ute i verksamheterna, bland annat med frågor kring drift och underhåll. Sedan träffas jag och Affärsområdeschefen varannan vecka för att diskutera på ett mer övergripande plan. Dessutom har vi gemensamma centrala möten minst en gång per år där vissa i ledningen träffas för att stämma av nuläget och se framåt.

Vad är viktigast för att ett sådant här samarbete ska fungera?

En grundläggande faktor är att vi måste ha samma målsättning och synsätt. Vi ska hitta lösningar på små problem på lokal nivå, samtidigt som vi ska blicka in i framtiden med rätt förutsättningar.

För oss på SiS är den dagliga driften oerhört viktig, med tanke på vår verksamhet och de krav som finns. Därför värdesätter vi tillgänglighet och en mycket hög servicenivå. Vi talar om dygnet runt, året om och det fungerar oftast mycket bra.

Och om du blickar in i framtiden…

Vi har långsiktiga hyresavtal, vilket vi ser som en stor fördel. Nu ska vi fortsätta arbetet med att synkronisera underhållsplaner med verksamhetsplaner, för att tillgodose båda parter. Ju mer vi samverkar, desto mer förståelse för varandras verksamheter får vi. Just nu ser vi bland annat över nya flexibla lokallösningar, för att snabbt kunna vara redo för de förändringar som uppstår i verksamheten med kort varsel.

Vi värdesätter miljöfrågor och de nytecknade gröna hyresavtalen likaså det lokala samarbetet och att vi har tillgång till drifttekniker på institutionerna. Den kompetensen och samordningen ger oss en trygghet idag och i framtiden.

LOA, 1000 kvm

278

Driftöverskott, Mkr

193

Hyresintäkter, Mkr

297

Marknadsvärde, Mkr

2 420

Andel av företagets
intäkter, %

18