Startsidan
Affärsområden
Försvar och rättsväsende

Affärsområde:
Försvar och rättsväsende

Jan Larsson, Affärsområdeschef Försvar och rättsväsende på Specialfastigheter och Danny Bernhardsson, Polisen.

Största kundpolisen

Intervju med Danny Bernhardsson, Gruppchef Fastighetsförvaltningen, Polisen

Hur ser ert samarbete med Specialfastigheter ut?

Rikspolisstyrelsen, eller enbart Polisen som vi heter nu efter omorganisationen som trädde i kraft i början av 2015, hyr bland annat kvarteret Kronoberg och jag har varit den som företräder hyresgästen i de här frågorna. Det här är en stor fastighet med enorma ytor. I grund och botten handlar det om de vanliga frågorna – drift, underhåll, rätt servicenivå och utveckling av fastigheten.

Vilka faktorer är viktiga för ett väl fungerande samarbete?

Först och främst tillgänglighet och en ständig dialog. Det här arbetet ska ske på flera nivåer – bland beslutsfattare och i den dagliga verksamheten i driften. Om det finns ett gott samarbetsklimat så drivs alltid de viktiga frågorna framåt.

Gäller den beskrivningen för samarbetet med Specialfastigheter också?

Absolut! Jag upplever att vi tänker likadant – det handlar om att utveckla fastigheten utifrån båda parters perspektiv. Och det är viktigt, för det ger en stabilitet och långsiktighet.

Lever Specialfastigheter upp till sitt varumärkeslöfte ”en säker värd”?

Specialfastigheter är väl medvetna om Polisens krav på säkerhet. Det finns en förståelse och vi delar samma synsätt. Fastigheten har många år på nacken, men Specialfastigheter har varit med länge och har kunskapen om vad som krävs inom området säkerhet idag. Dessutom har vi ett långt kontrakt, vilket känns tryggt på flera sätt.

Hur ser framtiden ut?

Vi värdesätter att Specialfastigheter har viljan att idag och i framtiden utveckla hållbara fastigheter. Man kan säga att de driver utvecklingen för hyresgästens del, vilket är en styrka. Och den relativt nya organisationen med affärsområden har tydliggjort vårt samarbete, även om relationen är densamma.

Karta-Försvar-och-rättsväsende

LOA, 1000 kvm

382

Driftöverskott, Mkr

628

Interiör från Säkerhetspolisens huvudkontor i Solna

Hyresintäkter, Mkr

741

Marknadsvärde, Mkr

12 509

Andel av företagets
intäkter, %

39