Startsidan
Affärsområden


Affärsområden

Specialfastigheters organisation bygger på tre affärsområden som alla bedriver ett nära samarbete med sina kunder och agerar utifrån sina specifika förutsättningar.

Våra kunder finns över hela landet, från norr till söder. Specialfastigheters tre affärsområden – Kriminalvård, Försvar och rättsväsende samt Institutionsvård och övriga specialverksamheter – ger möjligheter till effektiva helhetslösningar och värdefull detaljkunskap.

Vårt fokus är hela tiden att tillsammans med kunderna hitta optimala lösningar, i allt från lokalutveckling och säkerhetsfrågor till miljöarbete. Alla våra hyresavtal ska till exempel ha en grön bilaga och en med kunden gemensam handlingsplan som bidrar till att vi tillsammans når våra miljömål.

Inom affärsområde Kriminalvård har vi vår största kund – Kriminalvården. Här äger och förvaltar Specialfastigheter idag flera av landets största och säkraste anstalter. Kumla, Hall och Saltvik är några exempel.

Vi är även ledande inom affärsområde Försvar och rättsväsende, där vi har flera av våra större kunder, exempelvis Polisen, Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och Domstolsverket.

Affärsområde Institutionsvård och övriga specialverksamheter rymmer verksamheter där vi har en gedigen erfarenhet och ett mycket nära samarbete med bland andra Statens institutionsstyrelse.

Specialfastigheter växer genom att öka vårt fastighetsinnehav i nära samverkan med befintliga och nya kunder. Vi fokuserar på att förvärva objekt som stärker eller breddar vår säkerhetsprofil. Läs mer om våra fastighetstransaktioner här.

Torbjörn Blücher, affärschef Sverige
010-788 62 02

Bo Gelin, affärsområdeschef
010-788 62 83
Mejla

Jan Larsson, affärsområdeschef
010-788 63 11
Mejla

Henrik Därth, affärsområdeschef
010-788 62 69
Mejla