Startsidan
Affärsområden


Affärsområden

Specialfastigheters organisation bygger på tre affärsområden, vilka speglar vår kundstruktur. Det ger ett tydligt kundfokus och en enhetlighet i vårt arbetssätt samt våra processer.

Våra tre affärsområden; Kriminalvård, Försvar och rättsväsende samt Institutionsvård och övriga specialverksamheter, ger möjligheter till effektiva helhetslösningar och värdefull detaljkunskap. Våra kunder finns över hela landet – från norr till söder. Vårt fokus är hela tiden att tillsammans med kunderna hitta optimala lösningar, i allt från lokalutveckling och miljöarbete till säkerhetsfrågor.

Inom affärsområde Kriminalvård har vi vår största kund – Kriminalvården. Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets största, och säkraste, anstalter idag.  Kumla, Hall och Saltvik är några exempel.

Vi är även ledande inom affärsområde Försvar och rättsväsende, där vi har flera av våra större kunder; Polisen, Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och Domstolsverket.

Affärsområde Institutionsvård och övriga specialverksamheter rymmer verksamheter där vi har en gedigen erfarenhet och ett mycket nära samarbete med bland annat den största kunden – Statens institutionsstyrelse.

Torbjörn Blücher, Affärschef Sverige