Startsidan
Nyheter
300 ton lägre koldioxidutsläpp efter byte till biogas

300 ton lägre koldioxidutsläpp efter byte till biogas

2017-05-10  |  Hanna Janson

Vid två av våra fastigheter, kriminalvårdsanstalten Tygelsjö och MSB:s anläggning vid Revinge, har vi tidigare använt bland annat naturgas för uppvärmning. För att fasa ut fossila bränslen och minska våra utsläpp har vi sedan april i år bytt ut naturgasen mot biogas. Under 2016 användes sammanlagt 1890 MWh naturgas på de två anläggningarna. Det motsvarar cirka 300 ton koldioxid eller cirka 4,7 procent av Specialfastigheters totala koldioxidutsläpp (under hela förra året släppte vi ut cirka 6410 ton).

Koldioxidekvivalenten (ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till förmågan att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning) för biogas är 0, vilket därmed ger en minskning av utsläppen vid de två anläggningarna med 300 ton koldioxid per år.