Startsidan
2020
maj
Meny

maj, 2020

Första typhuset för Kriminalvården invigt

2020-05-19  |  Nyheter

Mindre än två år efter att det första spadtaget togs står nu det första typhuset färdigt på anstalten Skenäs, några mil utanför Norrköping. Specialfastigheter har tagit fram typhuset i nära samverkan med Kriminalvården och det ska stå modell för kommande anstaltshus.

Det här första typhuset är byggt för anstalter som Skenäs i den lägsta säkerhetsklassen, klass 3. Huset kommer att anpassas när det byggs för högre säkerhetsklasser i framtiden.

Byggnaden innehåller 48 bostadsrum för lika många intagna, fördelat på fyra avdelningar. Det finns också möjlighet till att ta in ytterligare åtta klienter genom att dubbelbelägga i vissa rum. Här finns även bland annat sällskapsrum och kök. Det mesta av inredningen har producerats av Kriminalvårdens intagna.

Vid dagens invigning, som delvis skedde digitalt, bjöds det bland annat på en rundtur i byggnaden. Vill du också titta in i framtidens anstalt har Kriminalvården gjort en inspelning här.

Specialfastigheter emitterar obligationslån

2020-05-08  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 200 Mkr utbetalas den 8 maj 2020, med återbetalningsdag den 2 juli 2030. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1 procent.

Nästa emission blir ett obligationslån om 300 Mkr som utbetalas den 14 maj 2020, med återbetalningsdag den 14 maj 2035. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1,215 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en 10-årig och en 15-årig obligation. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg för några veckor sedan i samband med coronakrisens utbrott. Räntan är fortsatt på en historiskt sett låg nivå, därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns här.