Startsidan
2020
mars
Meny

mars, 2020

Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2019 publicerad

2020-03-23  |  Nyheter

När vi summerar 2019 kan vi blicka tillbaka på ännu ett år när vi kunnat leverera ett stabilt resultat som överträffar ägarens ekonomiska mål.

Förvaltningsresultatet uppgår till 1 440 Mkr, en förbättring med 2,1 procent jämfört med föregående år. Det samlade värdet av våra fastigheter steg under året med 6,4 procent. Samhällsfastigheter fortsätter att vara mycket attraktiva för investerare. Vi behåller också vår mycket goda rating, AA+ från Standard & Poor’s vilket är unikt bland svenska fastighetsbolag.

– Vi ser ett starkt växande behov av säkerhetsfastigheter. Våra kunder i hela den svenska rättskedjan har stora behov av både underhåll av äldre fastigheter och nybyggnad för att öka kapaciteten. Specialfastigheter står ekonomiskt starkt och har de finansiella muskler och den kompetens som krävs för att ta oss an de utmaningar som väntar under de närmaste åren. Samtidigt är jag ödmjuk inför de konsekvenser som covid-19 kan medföra i framtiden. Men utifrån de typer av hyresgäster och den finansiering vi har bedömer jag idag inga större risker, säger vd Åsa Hedenberg.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns att ladda ner här.

Covid-19 – detta gör Specialfastigheter

2020-03-12  |  Nyheter

Specialfastigheter tar covid-19 på största allvar och följer dagligen utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. Vi har vidtagit flera åtgärder för att hjälpa medarbetare, hyresgäster, besökare, leverantörer och entreprenörer som vistas i våra fastigheter att minska risken för smittspridning. Vi håller oss också uppdaterade om lokala förutsättningar i respektive fastighet via våra kunder.

Vad har vi gjort i våra fastigheter?

Entreprenörer och leverantörer som vistas i våra fastigheter har informerats om våra åtgärder och uppmanats att samarbeta med oss i detta och följa våra rekommendationer. Alla våra medarbetare har fått instruktioner om hur de bäst ska undvika att föra smitta vidare och hur de ska agera om de misstänker att de själva eller någon som vistas i våra fastigheter insjuknat i covid-19.

Vad kan du som hyresgäst eller besökare göra?

1. Stanna hemma när du är sjuk.
2. Har du de senaste 14 dagarna varit i områden med smittspridning av covid-19 ber vi dig informera den du ska besöka för att avgöra om du kan delta.
3. Överväg om ett telefonmöte är ett alternativ till ett fysiskt möte.
4. Undvik att röra vid ansiktet eller ögon, tvätta händerna ofta med tvål och vatten, hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Vad förväntas av dig som är leverantör eller entreprenör?

De fyra punkterna ovan gäller även för våra leverantörer eller entreprenörer. Vid minsta tvekan, vänd dig till den person du normalt har kontakt med på Specialfastigheter. Om du inte vet vem du ska kontakta, ring vår växel på telefon 010-788 62 00.

För allmän information om covid-19, ring det nationella informationsnumret 113 13 eller gå in på www.folkhalsomyndigheten.se