Startsidan
2019
mars
Meny

mars, 2019

Specialfastigheter emitterar obligationslån

2019-03-28  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 2 april 2019 med återbetalningsdag den 2 april 2024. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,575 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi förlänger vår löptid och minskar vår finansieringsrisk genom att emittera en femårig obligation. Räntenivån fortsätter att vara historiskt sett låg, så därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns här.

Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2018 publicerad

2019-03-18  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Efterfrågan på säkerhetsfastigheter fortsatte att öka under 2018. För Specialfastigheter var det ytterligare ett bra år ekonomiskt och bolaget står väl rustat för ytterligare tillväxt.

Hyresintäkterna ökade till 1 956 (1 846) Mkr, förvaltningsresultatet uppgick till 1 410 (1 322) Mkr och fastigheternas marknadsvärde har stigit med cirka 2,3 miljarder kronor till 27 288 (25 002) Mkr. Målen för såväl lönsamhet som kapitalstruktur har överträffats.

– Under 2018 har säkerhetsfrågorna stått i fokus i media, i politiken och i det offentliga samtalet. Vi har under året fortsatt att stärka organisationen, utveckla typlösningar för säkerhetsfastigheter och säkerställa långsiktiga samarbeten med entreprenörer. Därmed står vi redo att möta de stora utmaningar som ligger framför oss, gällande bland annat den nybyggnad och förnyelse av säkerhetsfastigheter som våra kunder efterfrågar, säger vd Åsa Hedenberg.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2018 finns att ladda ned här.

Specialfastigheter rekryterar affärsområdeschef

2019-03-04  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Henrik Därth har anställts som ny affärsområdeschef och kommer ansvara för ett av Specialfastigheters tre affärsområden. Henrik kommer närmast från Jernhusen, där han arbetat de senaste tio åren som bland annat fastighetschef och med affärsutvecklingsfrågor.

– Vi välkomnar Henrik som ny affärsområdeschef och som ny medarbetare hos oss, säger affärschef Torbjörn Blücher. Henrik kommer med sin kompetens och erfarenhet att bidra till att vi fortsätter att utveckla bolagets affärer.

– Jag har fått ett mycket positivt och trevligt bemötande av de personer jag träffat under rekryteringen, säger Henrik Därth. För mig känns det kul att få bli en del i ett bolag som har en både viktig och utmanande verksamhet.

Henrik Därth kommer börja sin anställning den 6 maj 2019.