Startsidan
2019
februari
Meny

februari, 2019

Bokslutskommuniké 2018: Mycket positivt resultat

2019-02-18  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Specialfastigheters bokslut för 2018 visar på en stabil verksamhet med förbättrat förvaltningsresultat och ökat marknadsvärde.

– Det är glädjande att vårt förvaltningsresultat ökat med 6,7 % och att fastigheternas marknadsvärde ökat med närmare 2,3 miljarder sedan förra årsskiftet, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

• Hyresintäkterna uppgick till 1 956 Mkr (1 846 Mkr)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 1 410 Mkr (1 322 Mkr)
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 404 Mkr (832 Mkr)
• Årets resultat efter skatt uppgick till 2 423 Mkr (1 719 Mkr)
• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 27 288 Mkr (25 002 Mkr)

Kriminalvårdens inriktningsbeslut
Kriminalvården har ett fortsatt stort behov av fler anstalts- och häktesplatser och med anledning av detta tog de i november ett inriktningsbeslut om ny- och tillbyggnation av anstalter och häkten på 13 orter runt om i landet. 12 av dem berör våra fastigheter.

Planerad projektvolym om drygt 7 miljarder kronor
Vår planering för de kommande fem åren omfattar en planerad projektvolym om drygt 7 miljarder varav cirka 5 är ny-, till- eller ombyggnader inom våra egna fastigheter. Behovet hos våra kunder är stort för att möta ökade säkerhetskrav såväl inom fysisk säkerhet som personsäkerhet, men vi ser att de har en utmaning att finansiera dessa. Det är därför positivt att vi under 2018 tillvaratog gemensamma innovationer via utvecklade typlösningar och inköpsstrategier för att bli både mer tids- och kostnadseffektiva.

Vi behåller vår rating
I december bekräftade Standard & Poor’s vårt höga kreditratingbetyg, AA+. Vi kan därmed fortsätta att finansiera vår verksamhet med mycket fördelaktiga lånevillkor.

Du kan läsa kommunikén i sin helhet här.