Startsidan
2018
december
Meny

december, 2018

Standard & Poor’s bekräftar vårt höga kreditbetyg AA+

2018-12-20  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 19 december bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag.

Specialfastigheter har sedan 2005 haft kreditbetyg AA+ med stable outlook på lång sikt och A-1+ på kort sikt, samt kreditbetyget K-1 enligt Standard & Poor’s regionala skala.

Standard & Poor’s konstaterar att Specialfastigheters likviditetstäckningsgrad nu är lägre än tidigare till följd av att en ökad andel av finansieringen sker genom företagscertifikat, men att bolaget fortfarande har en mycket låg affärsrisk och ett starkt band till sin ägare, svenska staten.

Standard & Poor’s förväntar sig att Specialfastigheter under de närmaste åren har ett fortsatt högt kassaflöde som kommer att väga upp investeringar i underhåll och byggprojekt, vilket enligt Standard & Poor’s prognos innebär en räntetäckningsgrad på 5x och skuldsättningsgrad på 11x.

Genom att behålla bolagets betyg ”Stable outlook” anser Standard & Poor’s att Specialfastigheters mycket låga affärsrisk kommer att bidra till ett starkt finansiellt resultat, vilket garanterar en hållbar skuldsättningsgrad och en tillräcklig likviditet.

Mer detaljerad information om ratingbetyget och Standard & Poor’s analys finns här.

För mer information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd
Tel 010-788 62 01

Kristina Ferenius, vice vd/CFO
Tel 010-788 62 11

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

Johannisbergs ungdomshem växer

2018-12-11  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Nu har vi tagit det första spadtaget vid Johannisbergs ungdomshem i Kalix, som byggs ut och blir dubbelt så stort.

Verksamheten utökas från tre till fem avdelningar och från nuvarande 18 till 32 platser. När utbyggnaden är klar våren 2020 kommer uppemot 35 personer nyanställas av Statens institutionsstyrelse (SiS) som driver ungdomshemmet.

– Utbyggnaden av SiS ungdomshem Johannisberg är mycket viktig för hela SiS expansion. Satsningen på Kalix visar också att staten satsar i hela landet. Nu ser vi verkligen fram emot att arbetet sätter igång, säger Jan-Erik Josefsson, tf. generaldirektör för SiS.

Stor efterfrågan på platser i hela landet
Anledningen till utbyggnaden är det ökade trycket på platser hos SiS som expanderar på flera håll i Sverige. Efterfrågan på platser beror bland annat på en växande befolkning och flyktingvågen 2015.

– Sedan 2015 har det varit ungefär en veckas väntetid på att få en akutplats på våra ungdomshem, säger Stefan Hell Fröding, pressansvarig på Statens institutionsstyrelse.

Byggprojektet genomförs i flera etapper och innefattar nybyggnation av två avdelningar, två skolbyggnader, en för teoretiska ämnen och en för praktiska ämnen, samt ny utemiljö med rekreationsområden. De nya byggnaderna blir ljusare, inbjudande och mer öppna lokaler för ungdomarna att gå till – en både bildlig och bokstavlig väg framåt i livet.

– Jag är stolt över att Specialfastigheter tillsammans med SiS här skapar en fin och hållbar miljö för våra ungdomar så att de får så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas och lyckas i livet, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.