Startsidan
2018
oktober
Meny

oktober, 2018

Fortsatt starkt förvaltningsresultat i vår delårsrapport

2018-10-17  |  Nyheter

Förvaltningsresultatet har stigit med 8 procent och uppgår till 1 075 Mkr (995 Mkr). Marknadsvärdet har sedan årsskiftet ökat med drygt 1,2 miljarder kronor till 26 213 Mkr (25 002 Mkr).

Periodens resultat uppgick till 1 494 Mkr (981 Mkr), en ökning med 52 procent. Resultatet ökade främst tack vare högre hyresintäkter till följd av nya hyresavtal, högre orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter på grund av sänkta avkastningskrav samt lägre skattekostnader. Det ökade fastighetsvärdet stärker balansräkningen och ger en lägre belåningsgrad.

– Vår trend med en verksamhet i utveckling, ökade hyresintäkter och ökat förvaltningsresultat håller i sig. Även vårt fastighetsbestånd fortsätter att öka i värde, sedan årsskiftet har det stigit med 1,2 miljarder kronor och vi ser långsiktigt en fortsatt tillväxt, säger vd Åsa Hedenberg.

Viktiga händelser under kvartalet
I slutet av augusti invigdes vår nyaste byggnad, tingsrätten i Lund, i närvaro av bland andra justitieminister Morgan Johansson. Tingsrätten är ett häftigt arkitektoniskt landmärke som nu uppmärksammas lite här och var – den är inte bara nominerad till Årets Bygge utan är också en av fyra finalister i Stenpriset 2018.

Med målet att utveckla vårt arbete med att minska klimatutsläpp i leverantörskedjan har vi under kvartalet anslutit oss till Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch och deltagit i en första workshop för att konkretisera arbetet.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här.

Vi emitterar 20-årigt obligationslån om 300 miljoner kronor

2018-10-09  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 11 oktober 2018 med återbetalningsdag den 11 oktober 2038. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 2,205 procent.

Syftet med obligationen, som kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm, är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Genom att emittera en tjugoårig obligation tar vi tillfället i akt att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk. Räntenivån fortsätter att vara historiskt sett låg, så därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns här.