Startsidan
2018
juni
Meny

juni, 2018

Specialfastigheter emitterar 30-årigt obligationslån

2018-06-15  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 250 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 250 Mkr utbetalas den 25 juni 2018 med återbetalningsdag den 25 juni 2048. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 2,375 procent.

Syftet med obligationerna, som kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm, är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Genom att emittera en trettioårig obligation tar vi tillfället i akt att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk. Räntenivån fortsätter att vara historiskt sett låg, så därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns här.