Startsidan
2018
februari
Meny

februari, 2018

Bokslutskommuniké 2017: Stabilt resultat och grön finansiering

2018-02-15  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Idag publicerade vi vår bokslutskommuniké för 2017 och kan glädjas över ännu ett stabilt resultat. Intäkterna för helåret blev drygt 2 miljarder, resultat efter skatt 1,7 miljarder och fastigheterna värderas vid årsskiftet till 25 miljarder kronor, en ökning med 2 miljarder jämfört med förra året. Vår satsning på hållbar finansiering resulterade under kvartalet i emittering av gröna obligationer för 1,25 miljarder kronor.

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 846 Mkr (1 751 Mkr)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 367 Mkr (1 269 Mkr)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 832 Mkr (865 Mkr)
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 719 Mkr (1 638 Mkr)
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 25 002 Mkr (22 999 Mkr)
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 1 171 Mkr (1 215 Mkr) varav 670 mkr (585 mkr) avsåg förvärv, 728 Mkr (702 Mkr) avsåg ny-, till- och ombyggnationer och 227 Mkr (72 Mkr) avsåg försäljningar
  • Första emissionen av gröna obligationer i november, en på fem år på 500 Mkr och en på sju år på 750 Mkr

I november emitterade vi våra första gröna obligationer om totalt 1,25 miljarder och intresset från marknaden var stort. Det oberoende analysföretaget Sustainalytics validerade vårt hållbarhetsarbete inför emitteringen och vi är stolta över det fina resultatet då vi fick med beröm godkänt!

– Vi kommer att fortsätta vårt ambitiösa hållbarhetsarbete och emittera fler gröna obligationer, säger vd Åsa Hedenberg.

Specialfastigheter har fortsatt renodlingen mot säkerhetsfastigheter och sålt två fastigheter som inte längre behövs för våra kunders verksamhet: f d kriminalvårdsanstalten Smälteryd till Marks kommun, och den f d räddningsskolan i Skövde till Skövde kommun.

– Genom renodlingen kan vi lägga fullt fokus på säkerhetsfrågor för att kunna möta våra kunders allt mer tydliga förväntningar och krav, men är glada att kommunerna som köpare nu kan utveckla områdena till andra ändamål, säger Åsa Hedenberg.

Du kan läsa kommunikén i sin helhet här.

Specialfastigheter fastighetsutvecklar i Värnamo

2018-02-01  |  Nyheter  |  Torbjörn Blücher

Vi har förvärvat två vård- och omsorgsfastigheter i Värnamo av Region Jönköpings län. Planen är att bygga ut Fortunagården för kunden Statens institutionsstyrelse (SiS) som har behov av att utöka verksamheten för missbruksvård.

De befintliga tio byggnaderna har en lokalarea på ca 4 000 kvm och är belägna i södra delen av Värnamo tätort i ett bostads- och grönområde. Idag bedrivs där en verksamhet inom behandlingshem och sjukvård. Den största hyresgästen, SiS, önskar utveckla den befintliga institutionen för missbruksvård med ytterligare 16 platser. Värnamo kommun fastställde nyligen en ny detaljplan och Specialfastigheter har därför börjat planera för en utbyggnad på ca 1 800 kvm.

– Det finns en stor efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster och vi arbetar därför med att öka vår kapacitet över hela landet. Satsningen på fler platser för missbruksvård i Värnamo är en viktig pusselbit i vår plan, säger Kent Ehliasson, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse.

– Vi ser fram emot att få utveckla Fortunagården tillsammans med vår kund SiS. Vi är också glada att kunna vara med och skapa nya arbetstillfällen och stärka vår etablering i Värnamo som är en växande kommun, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Tillträde till fastigheterna sker den 1 februari. Övriga hyresgäster utöver SiS är Värnamo kommun och regionfastigheter inom Region Jönköpings län.