Startsidan
2017
november
Meny

november, 2017

Gröna obligationer firades med börsringning

2017-11-29  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

I morse firade vi att Specialfastigheter AB noterat två gröna obligationer om sammanlagt 1,25 miljarder kronor, genom att ringa i den traditionsenliga klockan som öppnar Nasdaq-börsen i Stockholm.

Vd Åsa Hedenberg berättar mer om motiven och tankarna bakom noteringen av de gröna obligationerna i den här intervjun. Dessutom finns en film som spelades in under klockringningsceremonin att se här.

Kajsa Marsk Rives ny hållbarhetsstrateg på Specialfastigheter

2017-11-29  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Specialfastigheter har rekryterat Kajsa Marsk Rives som hållbarhetsstrateg. Tjänsten är ny och kommer att stärka företagets hållbarhetsarbete ytterligare.

Specialfastigheter har högt satta mål inom hållbarhet och ska som statligt bolag vara ett föredöme. Med hållbarhet integrerad i all företagets verksamhet ökar behovet av att styra och följa upp men också att utveckla och driva arbetet framåt.

Jag är stolt över det hållbarhetsarbete som vi redan idag bedriver. Men som världen utvecklas måste vi spänna bågen ytterligare och jobba ännu hårdare för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Kajsa Marsk Rives har stor kunskap om och erfarenhet från hela hållbarhetsområdet och hon drivs av ett engagemang som smittar. Jag är därför otroligt glad att hon väljer att arbeta hos oss, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Det ska bli fantastiskt kul att bli en del av Specialfastigheter. Specialfastigheter är ett jättespännande företag i en bransch som har enorm betydelse för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Jag ser verkligen fram emot att få vara med och driva den utvecklingen, säger Kajsa Marsk Rives.

Kajsa Marsk Rives kommer närmast från en tjänst som senior rådgivare på Goodpoint, ett konsultbolag inom hållbar utveckling. Hon tillträder sin nya tjänst den 10 januari 2018 och kommer att vara placerad i Stockholm.

Nu emitterar vi gröna obligationer om 1 250 Mkr

2017-11-22  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter har emitterat företagets första gröna obligationer. Lånen, som omfattar 500 Mkr med en löptid på fem år respektive 750 Mkr på sju år, ska finansiera miljöprojekt som till exempel den nya tingsrättsbyggnaden i Lund och energieffektiviseringsåtgärder. Intresset var mycket stort och obligationen övertecknades.

Som långsiktig fastighetsägare, med i huvudsak statliga myndigheter som kunder och med hyreskontraktstider upp till 25 år, arbetar Specialfastigheter med många dimensioner av hållbarhetsfrågan tillsammans med kunder och andra intressenter. Den gröna obligation som nu emitterats ska finansiera miljöcertifierade byggnader, energieffektiviseringsprojekt, förnyelsebar energi, hållbart skogsbruk och vattenprojekt.

– All vår verksamhet ska vara hållbar och det är därför ett naturligt steg att vår finansiering nu görs ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är oerhört glädjande att det på kapitalmarknaden finns en så stor uppslutning för att finansiera ett miljövänligare fastighetsbestånd, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

– Det är väldigt glädjande att Specialfastigheter som ett statligt ägt bolag väljer att använda gröna obligationer för att finansiera de grönklassificerade investeringar som bolaget gör.  Vi som investerare välkomnar både statliga, kommunala och privata företags emittenter till den gröna obligationsmarknaden, säger Helena Lindahl, portföljförvaltare på SPP/Storebrand.

Specialfastigheter har tillsammans med Handelsbanken utformat ett grönt ramverk för obligationer. Det oberoende analysinstitutet Sustainalytics har granskat villkoren. Dessa dokument finns här.

De gröna obligationerna har emitterats under Specialfastigheters MTN-program. Årligen kommer också en investerarrapport att publiceras, där allokeringen till projekt samt efterlevnad av villkoren i det gröna ramverket redovisas.

Investerare som deltog i den första gröna emissionen var bland andra Alecta, Swedbank Robur, Folksamgruppen, SPP/Storebrand, Telenor Pensjonskasse, AI Pension, Länsförsäkringar Östgöta, Linköpings kommun, Kalmar Läns Pension samt Öhman.

Mikael Alfredsson ny chef för projektgruppen

2017-11-10  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Specialfastigheter har rekryterat Mikael Alfredsson som chef för företagets projektgrupp. Tjänsten är ny och ska stärka organisationens arbete med en kraftigt ökad projektvolym.

Efterfrågan på säkerhetsfastigheter har ökat och Specialfastigheter har på fem år nästan sexdubblat projektvolymen. Idag uppgår den till cirka 2,8 miljarder kronor och ytterligare projekt är under planering.

– Vi står inför en betydande ökning av vår projektvolym och behöver både resurssätta och stärka vår kompetens för att bibehålla den höga kvalitet vi har i våra ny- och ombyggnationer. Jag är därför mycket glad över att Mikael Alfredsson kommer till Specialfastigheter där hans långa och gedigna erfarenhet av stora komplexa projekt och hans goda ledarskap kommer att bidra till vår fortsatta framgång, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Mikael Alfredsson kommer närmast från en tjänst som chef för fastighetsutveckling vid Huge Bostäder. Han tillträder sin nya tjänst i slutet av januari och kommer att vara placerad i Stockholm.