Startsidan
2017
maj
Meny

maj, 2017

Specialfastigheter emitterar obligationslån

2017-05-31  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalades den 30 maj 2017 med återbetalningsdag den 30 maj 2022. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,58 procent.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten samt ett kommande förvärv.

– Vi passar på att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk genom att emittera en femårig obligation. Räntenivån fortsätter att vara på historiskt sett låga nivåer, så därför tar vi tillfället i akt att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns här.

300 ton lägre koldioxidutsläpp efter byte till biogas

2017-05-10  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Vid två av våra fastigheter, kriminalvårdsanstalten Tygelsjö och MSB:s anläggning vid Revinge, har vi tidigare använt bland annat naturgas för uppvärmning. För att fasa ut fossila bränslen och minska våra utsläpp har vi sedan april i år bytt ut naturgasen mot biogas. Under 2016 användes sammanlagt 1890 MWh naturgas på de två anläggningarna. Det motsvarar cirka 300 ton koldioxid eller cirka 4,7 procent av Specialfastigheters totala koldioxidutsläpp (under hela förra året släppte vi ut cirka 6410 ton).

Koldioxidekvivalenten (ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till förmågan att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning) för biogas är 0, vilket därmed ger en minskning av utsläppen vid de två anläggningarna med 300 ton koldioxid per år.