Startsidan
2017
februari
Meny

februari, 2017

Specialfastigheters bokslutskommuniké 2016

2017-02-16  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Specialfastigheter visar som förväntat ett fortsatt stabilt resultat för 2016. Bland annat har förvaltningsfastigheternas marknadsvärde ökat till 22 999 (20 919) Mkr under året, främst beroende på investeringar, förvärv och förändrade avkastningskrav.

Ökad transaktionsvolym och högre fastighetsvärden
Periodens resultat ökade till 1 638 (1 178) Mkr, till stor del på grund av lägre finansieringskostnader och högre positiv orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter. I övrigt är verksamheten mycket stabil och siffrorna pekar fortsatt åt rätt håll.

Fokus på säkerhetsfastigheter
I december förvärvade vi rättscentrum i Luleå. Hyresgästerna är främst Polisen, Domstolsverket och Kronofogdemyndigheten, kunder med säkerhetskrav som passar väl in hos oss. Vi tecknade också avtal om att sälja sex mindre fastigheter i norr som hyrs ut för skolverksamhet utan säkerhetskrav. Frånträde skedde 31 januari 2017. Vi tydliggör därmed än mer att vi fokuserar på kunder med säkerhetskrav i någon form.­

Vi behåller vårt höga kreditbetyg hos Standard & Poor’s
Standard & Poor’s bekräftade i december vår rating AA+, ett betyg vi haft sedan 2005. Standard & Poor’s har gjort en prognos för de närmaste åren där de bedömer att vi fortsatt kan upprätthålla en stark marginal vilket garanterar en hållbar skuldsättningsgrad och hög likviditet, trots den uppgång i skuldsättning som har skett de senaste två åren. Enligt prognosen förväntar de sig att ”Specialfastigheters fortsatt goda lönsamhet väger upp bolagets ökade underhålls- och investeringskostnader”.

Läs hela bokslutskommunikén här.

Vi planerar att bygga ut SiS ungdomshem Ljungbacken

2017-02-16  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Specialfastigheter planerar att bygga ut Ljungbackens ungdomshem utanför Uddevalla för Statens institutionsstyrelse (SiS). När byggnaden är färdig kommer uppemot 45 personer att nyanställas.

Efterfrågan på SiS-platser är hög och SiS har därför beslutat att öka antalet boenderum på Ljungbackens ungdomshem med 16 till totalt 53. En ny byggnad ska därför uppföras och Specialfastigheter har nyligen lämnat in en ansökan om bygglov till kommunen.

– Vi är mycket glada över att få fortsätta utveckla SiS ungdomshem Ljungbacken i Gräskärr utanför Uddevalla, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg. Vi vill bygga ett hållbart hus och satsar därför på att uppfylla de kriterier som gäller för certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld.

Intensivt arbete med att öka kapaciteten
Den föreslagna byggnaden, som ska ligga inom institutionsområdet, är cirka 1800 kvm stor och är i huvudsak i ett plan.

– Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster är rekordhög, och vi arbetar intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Ljungbackens ungdomshem är väl fungerande och vi ser att det finns goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens i Uddevalla med omnejd, säger Kent Ehliasson, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

Institutionen bygger på kunskapsbaserad ungdomsvård i alla aspekter såsom vid lokalernas utformning för behandlings-, skola och hälsosjukvårdsverksamhet. Satsningen från Statens institutionsstyrelse innebär nyanställningar på upp till 45 personer.

Bygget är villkorat av att ett formellt beslut fattas av Specialfastigheters styrelse i februari.

Vi planerar att bygga ut SiS ungdomshem Folåsa

2017-02-14  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Specialfastigheter planerar att bygga ut Folåsa ungdomshem i Vikingstad för Statens institutionsstyrelse. När byggnaden är färdig kommer uppemot 65 personer att nyanställas.

Efterfrågan på SiS-platser är hög och SiS har därför beslutat att öka antalet boenderum på Folåsa ungdomshem med 16 till totalt 40. En ny byggnad ska därför uppföras och Specialfastigheter har nyligen lämnat in en ansökan om bygglov till kommunen.

– Vi är mycket glada över att få fortsätta utveckla SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg. Vi vill bygga ett hållbart hus och satsar därför på att uppfylla de kriterier som gäller för certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld.

 

Rekordhög efterfrågan från socialtjänsten

Den föreslagna byggnaden, som ska ligga inom institutionsområdet, är cirka 1800 kvm stor och är i huvudsak i ett plan.

– Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster har aldrig varit så hög som nu och vi arbetar intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Verksamheten är inarbetad i Folåsa och väl fungerande. Vi bedömer att det i Vikingstad med omnejd finns goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens, säger Kent Ehliasson, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

Satsningen från Statens institutionsstyrelse innebär nyanställningar på upp till 65 personer.

Bygget är villkorat av att ett formellt beslut fattas av Specialfastigheters styrelse i februari.

 

Mer info
För mer information, kontakta:

Peter Håkansson, Institutionschef Folåsa
010-453 21 01

Stefan Hell Fröding, Pressekreterare Statens institutionsstyrelse
010-453 41 20

Hanna Janson, Kommunikationschef Specialfastigheter
010-788 62 10