Startsidan
2016
december
Meny

december, 2016

Vi säljer flera skolfastigheter i norra Sverige för 76 Mkr

2016-12-22  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Specialfastigheter säljer totalt sex fastigheter i norra Sverige till fastighetsbolaget Offentliga Hus för en köpeskilling uppgående till 76 Mkr. Fastigheterna är belägna i Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby och har en sammanlagd LOA på ca 8 200 kvm. Hyresgäst är Sameskolstyrelsen som bedriver för- och grundskoleverksamhet i lokalerna.

– Försäljningen är ett led i att renodla vår verksamhet och tydligare nischa oss mot vårt uppdrag att äga, utveckla och förvalta fastigheter med höga säkerhetskrav. Vi tror att Offentliga Hus är en bra köpare som kommer att utveckla fastigheterna på ett positivt sätt som bidrar till skolornas och kommunernas verksamhet, säger vd Åsa Hedenberg.

Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 12,1 miljoner kronor. Uthyrningsgraden är 100 procent och den genomsnittliga kontraktslängden 9,3 år.

Savills har varit säljarens rådgivare och tillträde till fastigheterna sker den 31 januari 2017.

 

För ytterligare information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01
Torbjörn Blücher, affärschef Sverige, tel: 010-788 62 02

 

Fjärde säsongen av populära ”Bron” spelas in i vår fastighet

2016-12-21  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

En fjärde (och troligen sista) säsong av populära svensk-danska kriminalserien ”Bron” håller just nu på att spelas in. Några av scenerna utspelas i fängelsemiljö och vi har i samråd med vår kund Kriminalvården givit tillåtelse för filmteamet att använda den tomställda anstalten Kirseberg i Malmö.

Specialfastigheters förvaltare Magnus Sjöstrand och drifttekniker Tomas Green har hjälpt filmteamet med allt som behövs för att få det praktiska i fastigheten att funka under inspelningstiden.

Varför används just vår fastighet i serien?

– Några av nyckelscenerna i den nya säsongen utspelas i fängelsemiljö, men säkerhetsaspekten gör det väldigt svårt att få tillgång till sådana här lokaler. Eftersom Kirseberg har stått tomställt en tid fanns det en unik möjlighet att använda den här genuina, realistiska anstaltsmiljön. Att bygga upp miljön hade varit väldigt dyrt, nu behövde filmteamet bara göra små justeringar, berättar Tomas.

Vad tycker ni själva om ”Bron” och att en av våra fastigheter nu figurerar som miljö?

– Jag har följt det från första säsongen, det var min bror som tipsade om serien och jag blev fast direkt. Jag är inte så förtjust i svensk krim vanligtvis, men Saga och Martin är så intressanta karaktärer. Jag anade i slutet på trean att det skulle bli en säsong till och jag hoppas verkligen att manusskrivarna får till ett bra avslut på serien… Extra kul att vi kunnat vara med och hjälpa till, men jobbigt att behöva vänta ända till 2018 med att få se resultatet, säger Tomas.

– Jag har faktiskt inte följt serien, men man får väl börja nu, säger Magnus. Det har varit väldigt spännande att göra studiebesök under inspelningstiden och se hur det går till ”på riktigt”. De använder fortfarande en klassisk filmklappa för att synka bild och ljud, till exempel. Och en hel dags filmarbete blir oftast inte mer än 3-5 minuter färdig film!

Det är förstås hemligt vad som kommer att hända i ”Bron 4” men vi vet så mycket som att huvudpersonerna från säsong 3, Saga Norén och Henrik Sabroe, finns kvar. Ryktet säger också att denna fjärde säsong blir seriens sista. Planerad premiär på SVT blir våren 2018.

 

Vi behåller vårt höga kreditbetyg AA+

2016-12-16  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 16 december bekräftat Specialfastigheters rating AA+.

Specialfastigheter har sedan 2005 haft kreditbetyg AA+ med stable outlook på lång sikt och A-1+ på kort sikt, samt kreditbetyget K-1 enligt Standard & Poor’s regionala skala.

Standard & Poor’s har gjort en prognos för de närmaste åren där de bedömer att Specialfastigheter fortsatt kan upprätthålla en stark marginal vilket garanterar en hållbar skuldsättningsgrad och hög likviditet, trots uppgången i skuldsättning som har skett de senaste två åren. Enligt prognosen förväntar sig S&P att Specialfastigheters fortsatt goda lönsamhet väger upp bolagets ökade underhålls- och investeringskostnader.

Huvudsakliga ratingfaktorer:

• Mycket hög sannolikhet för statligt stöd i händelse av finansiella svårigheter, till följd av den mycket starka länken till ägaren, svenska staten.
• Unik position som hyresvärd inom segmentet offentliga fastigheter för upprätthållandet av landets säkerhet. Med detta fokus anses Specialfastigheters verksamhet utgöra en mycket viktigt samhällsfunktion.
• En extremt stark affärsriskprofil på grund av mycket stabila och förutsägbara kassaflöden, baserade på långsiktiga hyresavtal med statliga myndigheter.
• Stark likviditetsposition.

– Det är mycket glädjande att vi behåller vårt höga ratingbetyg även efter den extra utdelningen till våra ägare förra året. Detta ger oss fortsatt god tillgång till penning- och obligationsmarknaden vilket medför låga finansieringskostnader, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Mer detaljerad information om ratingbetyget och Standard & Poor’s analys finns här.

För mer information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd
Tel 010-788 62 01

Kristina Ferenius, CFO
Tel 010-788 62 11

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

Specialfastigheter köper fastighet i Luleå för 490 Mkr

2016-12-09  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Specialfastigheter köper en samhällsfastighet i Luleå, Lejonet 11, omfattande cirka 21.800 kvm genom ett bolagsförvärv.

Underliggande fastighetsvärde uppgår till 490 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 33 miljoner kronor. De största hyresgästerna är Sveriges Domstolar, Rikspolisstyrelsen och Kronofogdemyndigheten. Den ekonomiska uthyrningsgraden är cirka 99 procent och den genomsnittliga kontraktslängden cirka 8 år.

– Fastigheten, som är ett rättscentrum, passar utmärkt in i vårt bestånd. Med vår stora kunskap och kompetens inom säkerhet kommer vi att utveckla fastigheten och bidra till kundernas verksamhet, säger Åsa Heden­berg, vd för Specialfastigheter.

Fastigheten ligger i centrala Luleå. Specialfastigheter har andra fastigheter i regionen och har därför en driftorganisation och ett lokalkontor i Luleå som kan sköta driften med befintlig personal. Tillträde till fastigheten sker den 15 december 2016. Säljare är fastighetsbolaget Castellum och rådgivare till Specialfastigheter har varit Savills.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01
Torbjörn Blücher, affärschef Sverige, tel: 010-788 62 02

 

Specialfastigheter emitterar obligationer i Europa

2016-12-08  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter emitterar två obligationer om 25 miljoner USD vardera med en 6,5-årig respektive 7-årig löptid på den europeiska obligationsmarknaden.

Emissionen görs som en Private Placement mot en japansk investerare.

– Genom emissionen diversifierar vi våra finansieringskällor. Vi säkrar valutarisken genom derivat och uppnår en totalkostnad i SEK som är lägre än vad som skulle vara möjligt på den svenska marknaden, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Likviden kommer att användas till att refinansiera befintlig skuld samt finansiera kommande förvärv och investeringar.

Specialfastigheter har sedan tidigare ett svenskt upplåningsprogram.

Arrangör och rådgivare i transaktionen är Nomura Bank.

 

För ytterligare information kontakta:
Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

Statens institutionsstyrelse satsar i Hässleholm

2016-12-01  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Specialfastigheter bygger på uppdrag av Statens institutionsstyrelse (SiS) nytt ungdomshem i Hässleholm. När ungdomshemmet är färdigbyggt kommer uppemot 80 personer att nyanställas.

SiS ungdomshem i Hässleholm är en mycket betydelsefull institution. Ungdomshemmet är väl fungerande och har stor betydelse för myndigheten. Detta gör, tillsammans med kommunens läge med bra infrastruktur och tillgänglighet, att staten och SiS satsar i Hässleholm. Nu lämnas ansökan om bygglov in till kommunen.

– Vi är mycket glada över att få fortsätta utveckla SiS ungdomshem i Hässleholm tillsammans med kunden, och vill särskilt lyfta fram det goda samarbete vi haft med Hässleholms kommun som varit mycket behjälpliga i många olika frågor. Den föreslagna byggnaden smälter väl in i omgivningen, den är låg, har tegelfasad och sedumtak. Vi satsar också extra på miljön genom att byggnaden ska kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

SiS har beslutat att öka antalet platser på ungdomshemmet Hässleholm från 18 platser till 40-45 platser. Institutionen har under lång tid haft ett mycket bra rykte som en betydelsefull och bra arbetsplats. Avdelningarna i Hässleholm och Perstorp kommer att samlokaliseras i Hässleholm. Institutionen bygger på kunskapsbaserad ungdomsvård i alla aspekter såsom vid lokalernas utformning för behandlings-, skola och hälsosjukvårdsverksamhet. Satsningen från Statens institutionsstyrelse innebär nyanställningar på upp till 80 personer.

– Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster har aldrig varit så hög som nu och vi arbetar därför intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Att bygga ut institutionen i Hässleholm är lämpligt av flera anledningar. Verksamheten är etablerad i samhället och väl fungerande. I Hässleholm med omnejd finns också goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens, säger Christer Pedersen, kommunikationsdirektör vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

SiS har tillsammans med Specialfastigheter under en längre tid tittat på olika lösningar till expansion i Hässleholm. Ärendet har stämts av via Företagslotsen, vilket är den funktion dit företag vänder sig för hjälp vid etablering, ombyggnad eller andra kommunalt knutna företagsfrågor. Nu har vi kommit så långt att bygglovsanmälan lämnas in.

– Specialfastigheter är glada över att få samarbeta med Statens institutionsstyrelse och Hässleholms kommun i detta viktiga projekt. Idag, den 1 december, lämnas ansökan om bygglov in till kommunen. I processen kvarstår att teckna avtal med SiS och att erhålla bygglov från kommunen, säger Åsa Hedenberg.

Bilden är framtagen av FOJAB arkiteter och visar planerad utformning av det nya ungdomshemmet i Hässleholm.