Startsidan
2016
oktober
Meny

oktober, 2016

Delårsrapport Q3: Stabilt resultat och ökade fastighetsvärden

2016-10-18  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Vi visar som förväntat ett fortsatt stabilt resultat i delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 september 2016. Bland annat har förvaltningsfastigheternas marknadsvärde ökat till 21 651 (20 550) Mkr under året.

Periodens resultat om 836 Mkr ökade med 44 Mkr, främst på grund av lägre finansieringskostnader och högre positiv orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter.

Stort intresse för samhällsfastigheter

Flera nya fastighetsbolag har uttryckt att de gärna vill satsa på samhällsfastigheter och priserna har ökat markant under lång tid. Även Specialfastigheter har ökat sina fastighetsvärden under 2016. Trots detta tror vi att våra bedömningar fortfarande är försiktigare än övriga på marknaden.

Emittering av obligationer till rekordlåga nivåer

Under kvartalet har nio- och tioåriga obligationer på knappt 500 Mkr emitterats till historiskt sett låga nivåer.

– Vi emitterar nio- och tioåriga obligationer till fasta räntor om 1,24–1,3%. Det är historiskt låga nivåer som verkar dröja sig kvar, vilket gör att vi blir än starkare finansiellt, säger vd Åsa Hedenberg.

Här kan du läsa hela delårsrapporten.