Startsidan
2016
augusti
Meny

augusti, 2016

”Rätt tid att säkerställa vårt finansnetto”

2016-08-25  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalades den 25 augusti 2016 med återbetalningsdag den 25 augusti 2025. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1,24 procent.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi passar på att förlänga vår löptid genom att emittera en nioårig obligation. Eftersom räntenivån har sjunkit under sommaren bedömer vi att det är rätt tid att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån till historiskt sett låga nivåer, säger vd Åsa Hedenberg.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns här.