Startsidan
2016
juli
Meny

juli, 2016

Delårsrapport Q2 – fortsatt stark ställning för Specialfastigheter

2016-07-12  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Vi visar som förväntat ett fortsatt stabilt resultat i delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 juni 2016. Bland annat har förvaltningsfastigheternas marknadsvärde ökat till 21 326 (20 465) Mkr under året.

Vår finansiella ställning är fortsatt stark och utifrån senaste tidens omvärldshändelser, exempelvis den brittiska folkomröstningen om utträde ur EU, tror många bedömare på ett längre lågräntescenario. Ett sådant scenario ger fortsatt mycket låga räntenivåer för vår upplåning.

– Vi har under kvartalet tagit in externa marknadsvärderingar på våra fastigheter motsvarande 33 procent av vårt redovisade marknadsvärde. Utifrån de externa värderingarna konstaterades att vi varit något försiktiga i vår interna värdebedömning och vi har därefter justerat den. Dock ligger vi fortfarande knappt 5 procent lägre, berättar vd Åsa Hedenberg.

Kundanpassningar

Kriminalvården har tagit ett antal strategiska beslut som berör våra fastigheter och vi välkomnar att vi nu kan planera för utveckling av dessa. De har bland annat beslutat att lämna anstalten Kirseberg i Malmö, så vi utreder om fastigheten kan vara ett alternativ för Migrationsverkets behov.

Nya förvärv

Specialfastigheter har under kvartalet förvärvat del av den fastighet som FOI hyr i Kista genom aktieöverlåtelse. Tillträde planeras till vintern 2016. FOI hyr av oss i Umeå och vi ser många fördelar med att även få vara deras hyresvärd i Kista.

Här kan du läsa hela delårsrapporten.

Mer info

För ytterligare information kontakta:
Kristina Ferenius, CFO, tel: 010-788 62 11
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01

Nytt lån på obligationsmarknaden

2016-07-07  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalades den 6 juli 2016 med återbetalningsdag den 6 juli 2021. Obligationslånet löper till fast ränta om 0,605 %.

Syftet med obligationerna, som kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm, är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi passar på att förlänga vår löptid genom att emittera en femårig obligation. Eftersom räntenivån har sjunkit efter den senaste tidens finansiella händelser, bland annat den brittiska folkomröstningen, så säkerställer vi vårt finansnetto genom att binda räntenivån till historiskt sett låga nivåer, säger vd Åsa Hedenberg.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns här.