Startsidan
2016
juni
Meny

juni, 2016

Stockholms rådhus nominerat till Svenska Ljuspriset

2016-06-21  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Vi är mycket stolta över att vår fastighet Stockholms rådhus är en av fyra finalister som gör upp om Svenska Ljuspriset. Vinnaren tillkännages i september.

Med hjälp av ljusdesigner Marianne Lind har området kring Rådhuset på Kungsholmen genomgått en stor förändring. Den nya belysningen har omvandlat en mörk och otrygg plats till ett attraktivt gångstråk och en plats där människor gärna vistas kvällstid. Belysningen av Rådhuset och Rådhusparken sammanlänkas nu med Polishusets belysning och gör att hela området känns konsekvent sammanhållet och tryggt, samtidigt som Rådhusets torn blivit ett landmärke som är synligt från alla riktningar i Stockholm. Och nu har belysningsprojektet vid Rådhuset alltså nominerats till Svenska Ljuspriset.

Svenska Ljuspriset

Svenska Ljuspriset arrangeras av de tre belysningssällskapen Sydsvenska, Västsvenska och Svenska Belysningssällskapet tillsammans med tidningen Ljuskultur. Priset delas ut för att belöna ett projekt där ljus använts på ett framgångsrikt sätt för att skapa en visuell upplevelse i samspel med arkitekturen. Syftet är att uppmärksamma belysningens betydelse för människa och miljö och för att lyfta fram den höga nivån av ljusdesigner i Sverige. Samtliga tävlingsbidrag ska vara färdigställda i Sverige under 2015. Läs mer om tävlingen här.

Vinnaren tillkännages i samband med Ljusdagen den 6 september 2016 på Berns Salonger i Stockholm. Till dess håller vi tummarna!

Delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm

2016-06-16  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Specialfastigheters styrelse har beslutat att huvudkontoret framöver ska delas mellan Linköping och Stockholm. Förändringen görs för att bättre spegla hur verksamheten bedrivs.

Ledningen finns redan idag stationerad på båda kontoren. Linköping kommer fortsatt att vara bolagets säte och de verksamheter som bedrivs där kommer att utvecklas. I Stockholm finns bolagets största andel fastigheter, kunder, finansiärer, leverantörer, samarbetspartners och bolagets ägare.  Bolagsstämmor och styrelsemöten är redan tidigare förlagda i Stockholm.