Startsidan
2016
maj
Meny

maj, 2016

Specialfastigheter tar upp lån på obligationsmarknaden

2016-05-25  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 24 maj 2016, med återbetalningsdag den 24 maj 2019. Obligationslånet löper till rörlig ränta om Stibor 3m +0,50 procent. Obligationen emitteras till en överkurs på 100,549 % av nominellt belopp.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi fortsätter vår strategi att minska vår finansieringsrisk genom att emittera obligationer samt att utnyttja den framtida låga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta, säger vd Åsa Hedenberg.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns här.

För mer information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd
Tel 010-788 62 01

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

Vi publicerar vårt uppdaterade MTN-prospekt

2016-05-17  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB publicerar idag bolagets uppdaterade grundprospekt för sitt Medium Term Note-program om 13 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen.

Det nya grundprospektet, daterat 16 maj 2016, ersätter tidigare grundprospekt daterat 15 maj 2015 och finnas att läsa här.

För mer information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd
Tel 010-788 62 01

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

Prao-elever från Rinkebyskolan på kontoret i Stockholm

2016-05-13  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Den här veckan har vi haft hjälp av två praoelever från Rinkebyskolan i norra Stockholm. Selvana Azou och Rahma Nuur har bland annat deltagit i möten och workshops, hjälpt oss beställa årsredovisningar, varit på studiebesök på polishuset Kronoberg och följt med vd Åsa Hedenberg till Näringsdepartementet.

Selvana, vad har du lärt under veckan?

– Jag har lärt mig om energibesparingar, fått höra om hur ett fängelse (Hall) fungerar och hur Specialfastigheter jobbar med säkerhet.

Vad har varit roligast?

– Det var när vi fick lyssna på en förvaltare som berättade om anstalten Hall och när vi blev visade runt på Kronoberg.

Rahma, vad har varit bäst med prao-tiden på Specialfastigheter?

– Det var spännande att besöka polishuset och att förstå hur Specialfastigheter jobbar med huset. Jag visste ingenting om fastighetsbranschen innan, men nu vet jag vad olika personer gör på ett fastighetsbolag.

– Det har varit mycket roligt att få introducera tjejerna till fastighetsbranschen och att få lära dem vad vi på Specialfastigheter gör. De har varit väldigt intresserade och ställt många bra frågor. Jag hoppas och tror att de kommer att marknadsföra fastighetsbranschen som en bra framtida arbetsplats, säger Hanna Janson, kommunikationschef på Specialfastigheter.