Startsidan
2016
april
Meny

april, 2016

Positiv delårsrapport för Specialfastigheter

2016-04-21  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Vår starka finansiella ställning tillsammans med rådande marknadssituation medför fortsatt mycket låga räntenivåer för vår upplåning. Förvaltningsfastig­heternas marknadsvärde ökade under perioden till 21 064 (20 231) Mkr.

– De låga räntenivåerna är gynnsamma för oss. Vårt sätt att utöka likviditetsreserver genom att förvärva bostadsobligationer har fallit positivt ut och därför beslutades under kvartalet att öka ramen med 500 Mkr till totalt 1 miljard kronor, berättar vd Åsa Hedenberg.

Nya förvärv
Vi har under kvartalet förvärvat anstalterna Svartsjö och Färingsö från Statens fastighetsverk. Anstalterna, som består av ett tjugotal byggnader ca 30 kilometer från centrala Stockholm, är fullt uthyrda till Kriminalvården. Tillträdesdag för fastigheterna var 5 april.

I februari togs första spadtaget för en ny tingsrätt vid centralstationen i Lund. Specialfastigheter och Domstolsverket har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för den nya tingsrätten som beräknas stå klar i slutet av 2017.

Här kan du läsa hela delårsrapporten.

Ytterligare information
För ytterligare information kontakta:
Kristina Ferenius, CFO, tel: 010-788 62 11
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01

Specialfastigheter förvärvar kontorsfastighet i Kista

2016-04-21  |  Nyheter  |  Torbjörn Blücher

Specialfastigheter har förvärvat del av fastigheten Kista Färöarna 1 från ett kontrollerat dotterbolag till Starwood Capital Group. Fastigheten, som ligger i ett utmärkt läge intill Kista Galleria, är en tomträtt innehållande två byggnader. Byggnaden som förvärvas uppgår till ca 24600 kvm LOA och är fullt uthyrd till Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI).

Den förvärvade delen är tänkt att styckas av från befintlig tomträtt, medan den resterande delen kommer behållas av den nuvarande fastighetsägaren. Byggnaden har nyligen tomställts av fastighetsägaren som planerar en omfattande utveckling av fastigheten.

Tillträdet, som beräknas ske under senare delen av 2016, är villkorat av bland annat genom­förd avstyckning av FOI-fastigheten med tillhörande tomträtt.

Helt i linje med Specialfastigheters strategi
– Vi är mycket nöjda med att förvärva fastigheten i Kista då den hyrs av verksamheter med höga säkerhetskrav, och därmed ligger helt i linje med vår strategi, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Starwood Capital Group, via ett kontrollerat dotterbolag till Starwood Global Opportunity Fund X (SOF X), behåller den andra byggnaden på fastigheten. SOF X förvärvade fastigheten Färöarna 1 som del av förvärvet av Sveareal och Norska DNB NOR Eiendoms­invest I ASA.

– När vi förvärvade Färöarna 1 var vi övertygade om att vi skulle se fortsatt stark efter­frågan för kvalitetsfastigheter såsom FOI-fastigheten, säger Richard Vaaje, Vice President vid Starwood Capital Group. Vi är glada över att vår strategi har bekräftats.

– FOI-byggnaden är idag fullt utvecklad och försäljningen innebär att vi kan fokusera på att utveckla resterande del av fastigheten. Vi är väldigt glada över att ha tecknat avtal med Specialfastigheter som vi ser som en naturlig och långsiktig ägare av FOI-byggnaden, säger Joen Siggelin vid Scius Partners, Starwoods partner i Sverige.

Savills har varit Specialfastigheters rådgivare vid fastighetsaffären.

Ytterligare information
För ytterligare information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01
Torbjörn Blücher, affärschef Sverige, tel: 010-788 62 02
Joen Siggelin, Scius Partners, tel: 08-410 577 52