Startsidan
2016
mars
Meny

mars, 2016

Specialfastigheter tar upp lån på obligationsmarknaden

2016-03-24  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 17 februari 2016 med återbetalningsdag den 17 februari 2021. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,90 procent.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi passar på att säkerställa vårt finansnetto genom en femårig obligation, vilket är en förhållandevis lång löptid. På så sätt drar vi nytta av de låga räntenivåerna, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen hittar du här.

För mer information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd
Tel 010-788 62 0

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

Vi förvärvar anstalterna Svartsjö och Färingsö

2016-03-03  |  Nyheter  |  Torbjörn Blücher

Specialfastigheter förvärvar kriminalvårdsanstalterna Svartsjö och Färingsö av Statens fastighetsverk. Fastigheterna ligger på Ekerö väster om Stockholm och är fullt uthyrda till Kriminalvården.

Anstalterna som består av ett tjugotal byggnader är belägna på Ekerö, cirka 30 kilometer från centrala Stockholm. Kriminal­vården är hyresgäst för såväl Svartsjö som Färingsö. I förvärvet ingår även elva lägenheter som hyrs av privata bostadshyresgäster.

– Kriminalvården är vår största kund och det är glädjande att få utöka vår fastighetsportfölj med ytterligare fastigheter i ett attraktivt läge som passar kundens verksamhet med höga säkerhetskrav, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Den uthyrningsbara lokalarean uppgår till 10 500 kvm och tomtarealen uppskattas till totalt ca 102 000 kvm. Köpeskillingen uppgår till 94,5 Mkr.