Startsidan
2016
februari
Meny

februari, 2016

Första spadtaget för Lunds nya tingsrätt

2016-02-18  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Idag togs det första spadtaget för den nya tingsrätt som ska uppföras i centrala Lund. Ett femtiotal åskådare fick se Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg, lagman Göran Lundahl från tingsrätten och Niklas Sparw, vice Sverigechef för NCC Building, ta ett gemensamt grepp om spaden och gräva upp en rejäl skopa jord vid byggarbetsplatsen (där arbetet dock redan är i full gång sedan en tid tillbaka).

”Man kan egentligen sammanfatta det här spadtaget med ett enda ord: Äntligen!” säger lagman Göran Lundahl som talar för många av sina kollegor. Tingsrätten i Lund har under flera år brottats med för små lokaler och den nya byggnaden är minst sagt efterlängtad.

”Det är alltid en förväntansfull känsla, lite av julafton, när man äntligen får dra igång ett så här stort byggprojekt där många aktörer samverkar”, säger NCC:s vice Sverigechef Niklas Sparw.

Åsa Hedenberg är övertygad om att den nya tingsrätten kommer att bli uppskattad och fylla sitt viktiga syfte för lång tid framöver.

”Att kombinera säkerhet, hållbarhet och tillgänglighet är en tuff utmaning men också en nödvändighet för den typ av verksamhet som tingsrätten bedriver. Vi är glada och stolta över att arbetet nu är i gång och ser tillsammans med våra samarbetspartners fram emot att låta tingsrätten flytta in i sina nya lokaler i slutet av 2017”, säger Åsa Hedenberg.

Bokslutskommuniké – fortsatt stabilt resultat

2016-02-10  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Nu presenterar vi vår bokslutskommuniké för 2015. Vårt resultat är fortsatt stabilt även då vi sålt fastigheter både i år och i slutet av 2014. Vi har ett förbättrat finansnetto, trots ökad upplåning, vilket ger en positiv påverkan på resultatet.

Fastigheternas orealiserade värdeförändring uppgick till 322 Mkr, en ökning med 1,6 %, för 2015. Fastigheternas marknadsvärde uppgick per 31 december 2015 till 20,9 miljarder. Våra långa hyresavtal – med en genomsnittlig löptid om 14,1 år – skapar en trygghet för både oss och våra kunder.

I december gav regeringen klartecken till att teckna hyresavtal för uppförande av ny byggnad för tingsrätten i centrala Lund. Uppförandet av en modern tingsrätt med trygg arbetsmiljö och attraktiv gestaltning kommer att bidra positivt till Lunds utveckling och beräknas vara klar i slutet av 2017.

Här kan du läsa hela Specialfastigheters bokslutskommuniké 2015.

Vi behåller vårt höga ratingbetyg AA+

2016-02-01  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 18 december 2015 bekräftat Specialfastigheters AA+ rating.

Specialfastigheter har sedan 2005 haft kreditbetyg AA+ med ”stable outlook” på lång sikt och A-1+ på kort sikt samt kreditbetyget K-1 enligt Standard & Poor’s regionala skala.

– Det är mycket glädjande att vi behåller vårt höga ratingbetyg vilket ger oss en fördelaktig finansiering och effektiv tillgång till penning- och obligationsmarknaden, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Mer detaljerad information om ratingbetyget och Standard & Poor’s analys finns här.