Startsidan
2016
januari
Meny

januari, 2016

Specialfastigheter tar upp nytt obligationslån

2016-01-20  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 25 januari 2016 med återbetalningsdag den 25 januari 2021. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1,10 procent.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen hittar du här.

För mer information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd
Tel 010-788 62 01

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37