Startsidan
2015
december
Meny

december, 2015

Ett stort tack från oss och UNHCR

2015-12-18  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

2015 lider mot sitt slut och Specialfastigheter kan se tillbaka på ett mycket bra år. Vår finansiella ställning är fortsatt stark. Företagets ständigt pågående arbete med säkerhet har uppmärksammats externt och vi blev nominerade i Security Awards, kategorin ”Bästa Risk Management-arbete 2015”. Vårt hållbarhetsarbete fortgår och vi skriver nu så kallade Gröna bilagor till alla hyresavtal med vår största hyresgäst Kriminalvården. I och med det har 95 % av de hyresavtal vi tecknar nu en grön bilaga kopplad till sig.

Men runt om i världen är det oroligt. Fler människor än kanske någonsin tidigare är på flykt undan krig, förtryck och naturkatastrofer. Därför har det känts självklart för vår personal att i år avstå sin julgåva till förmån för FN:s flyktingorgan UNHCR.

Vi vill passa på att tacka alla våra kunder, samarbetspartners och medarbetare för ett bra år – men också för att ni hjälper oss att hjälpa människor i nöd. Ha en riktigt God Helg, så ses vi igen 2016!

 

Vi bygger ny tingsrätt i Lund

2015-12-10  |  Nyheter  |  Hanna Janson

I centrala Lund uppför nu Specialfastigheter en ny tingsrätt åt Domstolsverket. Byggnaden beräknas stå klar i slutet av 2017 och blir ett välkommet tillskott för såväl stadsbilden som rättsväsendet i Lund.

Den nya tingsrätten kommer att ligga strax väster om Lunds centralstation och blir granne med kommunhuset Kristallen. Tillsammans med övrig stadsutveckling och expansion väster om järnvägen utgör den en synlig och viktig del i den nya siluett som möter resenärer på väg till och från Lund. Byggnaden får ett modernt och stilfullt arkitektoniskt uttryck, samtidigt som den uppfyller de höga säkerhetskrav som tingsrättens verksamhet ställer.

– Vi är oerhört glada över att projektet nu startar. Vi ser mycket fram emot att få lokaler som är bättre anpassade till hela vår verksamhet, säger Göran Lundahl, lagman vid Lunds tingsrätt.

Den nya tingsrätten blir ca 10 500 kvadratmeter stor, disponerat på sju plan varav ett under mark. Fasaden utgörs i huvudsak av koppar och glas medan sockeln består av kalksten. Byggnaden ska klassificeras enligt Miljöbyggnad nivå guld.

– Förutom säkerheten, som genomsyrar allt vi gör, är det viktigt för oss att fastigheten ska vara så hållbar som möjligt; både vad gäller exempelvis genomtänkta energival men också genom sin klassiskt vackra form. Den nya tingsrätten kommer präglas av enkla och robusta naturmaterial som är slitstarka, hållbara över tid och som åldras vackert, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

FOJAB arkitekter har ritat byggnaden. Entreprenaden är ett partneringprojekt i samverkan med NCC där NCC i ett första skede bistår i projektering och planering. Specialfastigheter och Domstolsverket har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för den nya tingsrätten.