Startsidan
2015
oktober
Meny

oktober, 2015

Nya byggrätter ökar fastighetsvärdet

2015-10-23  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Nu har vi släppt vår delårsrapport 1 januari–30 september 2015. Resultatet för årets första tre kvartal har ökat från 758 till 792 Mkr. Det beror främst på högre positiv orealiserad värdeförändring på finansiella instrument samt lägre finansieringskostnader.

Vår starka finansiella ställning tillsammans med rådande marknadssituation medför historiskt låga räntenivåer för vår upplåning. Förvaltningsfastigheternas orealiserade värdeförändring uppgick till 123 (137) Mkr.

Den nya planen för kvarteret Kronoberg på Kungsholmen i Stockholm ger ett tillskott av 16 000 kvm nya byggrätter, vilket påverkar fastighetsvärdet positivt.

För att läsa hela delårsrapporten jan-sept 2015, klicka här.

Samarbete om flyktingbostäder

2015-10-01  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Specialfastigheters kund Kriminalvården har beslutat att upplåta anstalterna Kirseberg i Malmö och Smälteryd i Marks kommun för flyktingbostäder.

Den akuta flyktingkrisen har gjort att politiker den senaste veckan talat om att det krävs extraordinära insatser för att lösa boendefrågan.  Regeringen har vänt sig till myndigheter, verk och statliga bolag för att se hur de skyndsamt kan bidra.

Nu har Kriminalvården beslutat att upplåta två av sina anstalter, Kirseberg i Malmö och Smälteryd i Marks kommun, för flyktingbostäder. Fastigheterna är idag tomställda. Specialfastigheter arbetar för närvarande intensivt med att åtgärda lokalerna så att de uppfyller nya verksamhets- och myndighetskrav och andra standarder.