Startsidan
2015
augusti
Meny

augusti, 2015

Nytt obligationslån

2015-08-21  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 24 augusti 2015 med återbetalningsdag den 24 oktober 2019. Obligationslånet löper till rörlig ränta om Stibor 3m +0,33 procent.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen hittar du här.

 

För med information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd

Tel 010-788 62 01

Thony Eriksson, finansförvaltare

Tel 010-788 62 37