Startsidan
2015
juli
Meny

juli, 2015

Fortsatt stark finansiell ställning

2015-07-10  |  Nyheter  |  Gunilla Dahlqvist Jonsson

Resultatet för första halvåret uppgick till 565 Mkr jämfört med 501 Mkr för motsvarande period föregående år.

Ökningen beror främst på högre positiv orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheterna. Specialfastigheter har en fortsatt stark finansiell ställning.

För att läsa hela delårsrapporten klicka här.